Konsekwencje karne skarbowe

Dodatkowe sankcje za spóźnienie z ewidencją sprzedaży w kasie fiskalmej przewiduje również kodeks karny skarbowy. Jedną z nich jest grzywna za nieprowadzenie ksiąg podatkowych za które uważa się m.in. inne urządzenia ewidencyjne, do których prowadzenia zobowiązuje ustawa, a w szczególności zapisy kasy rejestrującej. Stanowi to przestępstwo skarbowe karane grzywną do 240 stawek dziennych, a w przypadku mniejszej wagi – grzywą za wykroczenie skarbowe.

Możliwa jest też nałożenie kary grzywny do 180 stawek dziennych za przestępstwo skarbowe na osobę, która dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda dokumentu, stwierdzającego dokonanie sprzedaży. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego podlega grzywnie za wykroczenie skarbowe.

Różnica w odpowiedzialności między przestępstwem, a wykroczeniem skarbowym na etapie orzekania sprowadza się do wysokości grzywny. Za wykroczenie grozi mandat, wymierzany przez urząd skarbowy do wysokości 3 200 zł. Odmowa przyjęcia mandatu przez podatnika powoduje skierowanie sprawy do sądu, który może nałożyć grzywnę do 32 000 zł.

Za przestępstwo karę wymierza tylko sąd, który nakłada grzywnę w granicach ustawowych (np. 240 stawek), ale indywidualnie ustala wysokość stawki dziennej, która w 2013 roku zawiera się w granicach od 53,33zł do 21 332 zł

Comments are closed.