Od 1 marca 2013 r. wzrosną diety za podróże służbowe

Już niedługo stawka diety za podróż krajową będzie wyższa o 7 zł niż obecnie, zmienią się stawki w podróżach krajowych, a podwładny otrzyma zwrot kosztów za postój w strefie płatnego parkowania. Takie m.in. zmiany wprowadza podpisane 29 stycznia 2013 r. przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Podróże krajowe z dietą o 7 zł wyższą
Stawka diety za podróż krajową wzrośnie z obecnych 23 zł do 30 zł. Za krajową podróż służbową trwającą od 8 do 12 godzin będzie zatem przysługiwało pracownikowi 15 zł (½ diety).
Nowość: w przypadku częściowego wyżywienia będzie przysługiwała niższa dieta
Jeżeli pracodawca zapewni pracownikowi bezpłatne wyżywienie w czasie podróży służbowej, wówczas dieta będzie ulegała zmniejszeniu. I tak, będzie przysługiwało za:
1) śniadanie – 25% diety;
2) obiad – 50% diety;
3) kolację – 25% diety.
Podwładny otrzyma zwrot kosztów za przejazd autostradą
Jeżeli pracodawca uzna, że poniesione w czasie podróży służbowej krajowej lub zagranicznej wydatki były niezbędne, zwróci pracownikowi poniesione koszty. Mogą to być: opłaty za bagaż, przejazd drogami i płatnymi autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe. Pracownik  będzie jednak musiał udokumentować wydatki: fakturami, rachunkami, biletami. Jeżeli z jakichś powodów nie będzie mógł przedstawić dokumentu, złoży oświadczenie o poniesionym wydatku i wskaże przyczyny braku udokumentowania.
Nowe stawki w podróżach zagranicznych
Wzrosną również diety i limity noclegowe za podróż poza granicami kraju. Wzrost ten będzie jednak zróżnicowany. O ile np. stawka diety dla Australii wzrośnie z 87 do 88 AUD, to w przypadku Islandii będzie to znaczący wzrost (z 36 do 56 EUR).
Podstawa prawna: – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej,
–  art. 775 § 3-§ 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Comments are closed.