SEJM PRZYJĄŁ USTAWĘ O ZMIANIE USTAWY O PODATKU OS TOWARÓW I USŁUG

No i stało się. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Na najbliższym posiedzeniu (7 sierpnia) zostanie ona rozpatrzona przez Senat.

Ustawa wchodzi w życie 1 października 2013 r. z wyjątkiem przepisów o kaucji gwarancyjnej, które będą obowiązywały po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Z kolei rozszerzony katalog towarów, od których VAT musi rozliczyć nabywca, wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynie 14. dzień od dnia ogłoszenia. Będzie to 1 września 2013 roku.

Comments are closed.