ZOSTAJE 23% STAWKA VAT

W przyszłym roku nie będzie obniżki stawek VAT. Do końca 2016 roku stawki podatku od towarów i usług pozostaną na niezmienionym poziomie – resort finansów przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Przygotowane przez resort finansów nowe regulacje wprowadzają zmiany w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) oraz w ustawie z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

30 kwietnia 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Aktualizację Programu Konwergencji na 2013 rok oraz Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2013-2016 (MP nr 81, poz. 503). Zakładają one utrzymanie w latach 2014-2016 aktualnych stawek VAT na niezmienionym poziomie. Powoduje to konieczność dostosowania przepisów ustawy o VAT przewidujących obniżenie od 1 stycznia 2014 r. obowiązujących obecnie stawek podatku o 1 pkt procentowy.

Przypomnijmy, że stawki VAT do obecnego poziomu podniesiono na trzy lata w drodze tzw. ustawy okołobudżetowej (znowelizowała ona ustawę o VAT), związanej z budżetem na 2011 rok. Zgodnie z ustawą w okresie od stycznia 2011 roku do grudnia 2013 roku stawki 22% i 7% zostały podniesione odpowiednio do 23% i 8%. Zgodnie z ustawą stawki VAT w 2014 roku mają wrócić do poziomu z 2010 roku, jeżeli na koniec 2012 roku relacja długu publicznego do PKB nie przekroczy 55%.

W związku z tym nowe przepisy w art. 1 pkt zmieniają datę z 31 grudnia 2013 r. na 31 grudnia 2016 r.

Jak wyjaśnia resort finansów – w związku z utrzymaniem stawek VAT na obecnym poziomie do 2016 roku oraz podejmowanymi działaniami po stronie wydatkowej budżetu państwa, nie ma już potrzeby utrzymania w ustawie o VAT mechanizmu warunkowych podwyżek stawek VAT, w sytuacji gdyby miało dojść do przekroczenia 55% wartości relacji kwoty państwowego długu publicznego do PKB. Dlatego też projektodawcy proponują isniejący jeszcze w 2013 roku mechanizm usunąć.

Likwidacja wariantowej podwyżki VAT pociąga za sobą zmiany w ustawie o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Zmiany wejdą w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Źródło: projekt z 27 sierpnia 2013 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz w ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

 

Comments are closed.