1% podatku tylko w terminowo złożonych deklaracjach PIT

W tym roku podatnicy mogą przekazać procent swojego podatku na jedną z ponad 7 tysięcy organizacji pożytku publicznego (dalej: OPP). Jednak aby skorzystać z tego przywileju należy złożyć roczne zeznanie PIT w terminie.

W ubiegłym roku na przekazanie 1% swojego podatku zdecydował się prawie co trzeci podatnik.

Taka forma rozporządzania podatkiem jest coraz popularniejsza – wystarczy w deklarację roczną PIT wpisać numer KRS wybranej organizacji pożytku publicznego oraz obliczoną kwotę, którą chcemy przekazać, maksymalnie 1% podatku należnego. Reszta zostanie przekazana przez urząd skarbowy do budżetu państwa. Wykaz OPP znajduje się na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, gdzie w tym roku widnieje lista 7.290 organizacji.

1% tylko dla jednej organizacji

W zeznaniu wpisujemy nie nazwę organizacji pożytku publicznego, tylko jej numer z Krajowego Rejestru Sądowego. Po tym właśnie urząd skarbowy identyfikuje, czy dana organizacja ma status pożytku publicznego, czy nie. Ograniczenie jest takie, że w zeznaniu podatkowym możemy wskazać tylko jedną organizację. Nie ma możliwości podania kilku.

Warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.

Warunkiem jest by złożona deklaracja wpłynęła do urzędu skarbowego w terminie, a podatnik zapłacił w pełnej wysokości podatek. Jeśli złożymy zeznanie po 30 kwietnia urząd odmówi przekazania 1% a pieniądze rozdysponuje do OPP w naszym imieniu urząd skarbowy. Ma na to czas do końca lipca.

Comments are closed.