VAT w nowej postaci.Rząd wychodzi naprzeciw małym przedsiębiorcą?

W ostatnich dniach słyszymy wiele zapytań co do nowej postaci podatku VAT od ryczałtu.Wyjaśniam ,że nie dotyczy to tylko ryczałtowców lecz wszystkich małych podatników.

W ramach „uszczelniania”sytemu podatkowego Ministerstwo Finansów rozważa wprowadzenie zryczałtowanej formy opodatkowania VAT dla podatników , których przychody roczne nie przekraczają 150 tys. zł.

Z analiz przeprowadzonych przez Ministerstwo wynika, że ta bardzo liczna grupa przedsiębiorców (szacuje się ,że jest to grupa około 51%) generuje niewielkie wpływy z podatku VAT do budżetu. W celu ułatwienia małym przedsiębiorcą prowadzenia rozliczeń z tytułu tego podatku i ograniczenia obciążeń podatkowych planuje się wprowadzenie uproszczonej formy opodatkowania dla tych podatników , tj. miałby to być ryczałt kwotowy lub procentowy od obrotu.

Z wprowadzeniem tej zryczałtowanej formy podatku   planuje się również podniesienie progu obligatoryjnego podlegania podatkowi VAT ze 150 tys. do 200 tys. zł.

Zmiany te miałyby uprościć procedury administracyjne i   w związku z tym zapewnić większą skuteczność aparatu skarbowego w walce z „szarą strefą”.

Jeśli Ministerstwo sprecyzuje swoje pomysły przekażemy bardziej szczegółowe informacje.Będziemy na bieżąco śledzić ten temat.

 

Autor:Doradca Podatkowy Urszula Kępińska

 

 

Comments are closed.