Cennik

Lp. Rodzaj usługi Cena jedn. netto/ryczałt
1. Usługi księgowe
 1.A Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
do 9 dokumentów 200 zł
od 10 do 24 dokumentów 200 – 300 zł
od 25 do 50 dokumentów 300 – 400 zł
od 51 do 100 dokumentów 400 – 600 zł
od 101 do 150 dokumentów 600 – 700 zł
od 151 do 200 dokumentów 700 – 800 zł
powyżej 200 dokumentów uzg. indywidualne
 1.B Prowadzenie ksiąg rachunkowych
do 9 dokumentów 500 – 600 zł
od 10 do 24 dokumentów 600 – 800 zł
od 25 do 50 dokumentów 800 – 1000 zł
powyżej 50 dokumentów uzg. indywidualne
 1.C Prowadzenie ewidencji przychodów od 100 zł
2. Obsługa płac, ZUS (za jednego pracownika lub zleceniobiorcę) oraz obsługa kadrowa – podstawowy zakres:
przygotowanie listy płac od 40 zł/szt.
przygotowanie deklaracji ZUS DRA wraz z załącznikami
przygotowanie deklaracji PIT 4R
rozliczenie zwolnień lekarskich i urlopów
przygotowanie umów o pracę
przygotowanie umów cywilnoprawnych np. zlecenia
przygotowanie świadectw pracy
przygotowanie zgłoszeń, zmian, korekt i wyrejestrowań do ZUS
3. Obsługa płac i ZUS – zakres rozszerzony
przygotowanie informacji rocznych PIT 11 30 zł/szt.
przygotowanie rozliczenia rocznego PIT 40 50 zł/szt.
przygotowanie informacji rocznych IFT od 100 zł/szt.
przygotowanie informacji rocznych PIT 8C od 50 zł/szt.
przygotowanie rozliczeń rocznych PIT 36 i PIT 37 od 100 zł/szt.
przygotowanie RP7 od 150 zł/szt.
przygotowanie akt osobowych (w tym kart urlopowych i zasiłkowych) od 30 zł/szt.
4. Konsultacje i doradztwo prawno-podatkowe
dla stałych klientów gratis
dla pozostałych 300 zł/godz.
5. Przygotowanie wniosków kredytowych
przy księgach rachunkowych od 800 zł/szt.
przy księgach przychodów i rozchodów od 400 zł/szt.
6. Opracowanie regulaminów wymaganych przez prawo pracy od 150 zł/godz.
7. Opracowanie Zakładowego Planu Kont, regulaminów
i instrukcji wymaganych przez ustawę o rachunkowości
od 500 zł/szt.
8. Korekty dotyczące dokumentów ZUS i urządzeń księgowych
korekty błędnych rozliczeń ZUS (obcych) od 50 zł/szt.
korekty deklaracji ZUS (z winy klienta) od 50 zł/szt.
korekty błędnych rozliczeń (obcych) – VAT, PIT, CIT od 80 zł/szt.
korekty błędnych zapisów księgowych (obcych) od 5 zł/szt.
9. Inne
sporządzenie umowy cywilnoprawnej 200 zł/godz.
przygotowanie wniosku o interpretacje przepisów podatkowych od 300 zł/szt.
sporządzanie sprawozdań statystycznych 50 zł/szt.
sporządzanie deklaracji podatkowych nie wchodzących w podstawowy zakres usługi od 50 zł/szt.
sporządzenie stosownej dokumentacji i złożenie jej w US w związku
z rozpoczęciem działalności gospodarczej
300 zł + opłaty urz.
rejestracja firmy w KRS od 500 zł + opłaty urz.
uzyskanie zaświadczeń z US i ZUS 50 zł/szt. + opłaty urz.
sporządzenie rocznego zeznania podatkowego od 50 zł/szt.
10. Załatwianie formalności urzędowych nie dotyczących bieżącej obsługi podatkowo-księgowej wynikającej ze stałej umowy
delegowanie pracownika do załatwienia indywidualnej sprawy klienta 150 zł/godz.
wyjazd w indywidualnej sprawie klienta:
w obrębie Warszawy 50 zł
poza Warszawę 0.80 zł/km + 50 zł