Cennik

Lp. Rodzaj usługi Cena jedn. netto / ryczałt
1. Usługi księgowe
prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów od 150 zł
prowadzenie ksiąg rachunkowych od 500 zł
prowadzenie ewidencji przychodów od 100 zł
2. Obsługa płac, ZUS (za jednego pracownika lub zleceniobiorcę) oraz obsługa kadrowa – podstawowy zakres:
przygotowanie listy płac od 40 zł/szt.
przygotowanie deklaracji ZUS DRA wraz z załącznikami
przygotowanie deklaracji PIT 4 R,
rozliczenie zwolnień lekarskich i urlopów
przygotowanie umów o pracę
przygotowanie umów cywilnoprawnych np..zlecenia
przygotowanie świadectw pracy
przygotowanie zgłoszeń , zmian , korekt i wyrejestrowań do ZUS
3. obsługa płac i ZUS – zakres rozszerzony
przygotowanie informacji rocznych PIT 11 30 zł/szt
przygotowanie rozliczenia rocznego PIT 40 50 zł/szt
przygotowanie informacji rocznych IFT od 100 zł/szt
przygotowanie informacji rocznych PIT 8 C od 50 zł/szt
przygotowanie rozliczeń rocznych PIT 36 i PIT 37 od 100 zł/szt
przygotowanie RP 7 od 150 zł/szt
przygotowanie akt osobowych ( w tym kart urlopowych i zasiłkowych) od 30 zł/szt
4. Konsultacje i doradztwo prawno-podatkowe
dla stałych klientów gratis
dla pozostałych 300 zł/godz.
5. Przygotowanie wniosków kredytowych
przy księgach rachunkowych od 800 zł/szt
przy księgach przychodów i rozchodów od 400 zł/szt
6. Opracowanie regulaminów wymaganych przez prawo pracy od 150 zł/godz
7. Opracowanie Zakładowego Planu Kont, regulaminów i instrukcji wymaganych przez ustawę o rachunkowości od 500zł/szt.
8. Korekty dotyczące dokumentów ZUS i urządzeń księgowych
korekty błędnych rozliczeń ZUS(obcych) od 50 zł/szt
korekty deklaracji ZUS(z winy klienta) od 50 zł/szt
korekty błędnych rozliczeń (obcych) -VAT ,PIT ,CIT od 80 zł/szt
korekty błędnych zapisów księgowych (obcych) od 5 zł/szt
9. Inne
sporządzenie umowy cywilnoprawnej 200 zł/za godz
przygotowanie wniosku o interpretacje przepisów podatkowych 300 zł/szt
sporządzanie sprawozdań statystycznych 50 zł/szt
sporządzanie deklaracji podatkowych nie wchodzących w podstawowy
zakres usługi od 50zł/szt
sporządzenie stosownej dokumentacji i złożenie jej w US w związku z
rozpoczęciem działalności gospodarczej 300zł.+opłaty urz.
rejestracja firmy w KRS od 500 zł+opłaty urz
uzyskanie zaświadczeń z US i ZUS 50 zł/szt+opłaty urz.
sporządzenie rocznego zeznania podatkowego od 50 zł/szt
10. Załatwianie formalności urzędowych nie dotyczących bieżącej obsługi podatkowo-księgowej wynikającej ze stałej umowy
delegowanie pracownika do załatwienia indywidualnej sprawy klienta 150zł/godz.
wyjazd w indywidualnej sprawie klienta :
w obrębie Warszawy 50 zł
poza Warszawę 0.80 zł/km +50 zł