Cennik

Lp. Rodzaj usługi Cena jedn. netto/ryczałt
     
1. Usługi księgowe  
 1.A Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów  
  do 9 dokumentów 250 zł
  od 10 do 24 dokumentów 250 – 350 zł
  od 25 do 50 dokumentów 350 – 450 zł
  od 51 do 100 dokumentów 450 – 700 zł
  od 101 do 150 dokumentów 700 – 850 zł
  od 151 do 200 dokumentów 850 – 950 zł
  powyżej 200 dokumentów uzg. indywidualne
 1.B Prowadzenie ksiąg rachunkowych  
  do 9 dokumentów 500 – 600 zł
  od 10 do 24 dokumentów 600 – 800 zł
  od 25 do 50 dokumentów 800 – 1000 zł
  powyżej 50 dokumentów uzg. indywidualne
 1.C Prowadzenie ewidencji przychodów od 100 zł
     
2. Obsługa płac, ZUS (za jednego pracownika lub zleceniobiorcę) oraz obsługa kadrowa – podstawowy zakres:  
  przygotowanie listy płac od 45 zł/szt.
  przygotowanie deklaracji ZUS DRA wraz z załącznikami  
  przygotowanie deklaracji PIT 4R  
  rozliczenie zwolnień lekarskich i urlopów  
  przygotowanie umów o pracę  
  przygotowanie umów cywilnoprawnych np. zlecenia  
  przygotowanie świadectw pracy  
  przygotowanie zgłoszeń, zmian, korekt i wyrejestrowań do ZUS  
     
2,A Obsługa PPK od 30 zł/szt.
     
3. Obsługa płac i ZUS – zakres rozszerzony  
  przygotowanie informacji rocznych PIT 11 35 zł/szt.
  przygotowanie rozliczenia rocznego PIT 40 50 zł/szt.
  przygotowanie informacji rocznych IFT od 100 zł/szt.
  przygotowanie informacji rocznych PIT 8C od 50 zł/szt.
  przygotowanie rozliczeń rocznych PIT 36 i PIT 37 od 100 zł/szt.
  przygotowanie RP7 od 150 zł/szt.
  przygotowanie akt osobowych (w tym kart urlopowych i zasiłkowych) od 30 zł/szt.
     
4. Konsultacje i doradztwo prawno-podatkowe  
  dla stałych klientów gratis
  dla pozostałych 300 zł/godz.
     
5. Przygotowanie wniosków kredytowych  
  przy księgach rachunkowych od 800 zł/szt.
  przy księgach przychodów i rozchodów od 400 zł/szt.
     
6. Opracowanie regulaminów wymaganych przez prawo pracy od 150 zł/godz.
     
7. Opracowanie Zakładowego Planu Kont, regulaminów
i instrukcji wymaganych przez ustawę o rachunkowości
od 500 zł/szt.
     
8. Korekty dotyczące dokumentów ZUS i urządzeń księgowych  
  korekty błędnych rozliczeń ZUS (obcych) od 50 zł/szt.
  korekty deklaracji ZUS (z winy klienta) od 50 zł/szt.
  korekty błędnych rozliczeń (obcych) – VAT, PIT, CIT od 80 zł/szt.
  korekty błędnych zapisów księgowych (obcych) od 5 zł/szt.
     
9. Inne  
  sporządzenie umowy cywilnoprawnej 200 zł/godz.
  przygotowanie wniosku o interpretacje przepisów podatkowych od 300 zł/szt.
  sporządzanie sprawozdań statystycznych 50 zł/szt.
  sporządzanie deklaracji podatkowych nie wchodzących w podstawowy zakres usługi od 50 zł/szt.
  sporządzenie stosownej dokumentacji i złożenie jej w US w związku
z rozpoczęciem działalności gospodarczej
300 zł + opłaty urz.
  rejestracja firmy w KRS od 500 zł + opłaty urz.
  uzyskanie zaświadczeń z US i ZUS 50 zł/szt. + opłaty urz.
  sporządzenie rocznego zeznania podatkowego od 50 zł/szt.
     
10. Załatwianie formalności urzędowych nie dotyczących bieżącej obsługi podatkowo-księgowej wynikającej ze stałej umowy  
  delegowanie pracownika do załatwienia indywidualnej sprawy klienta 150 zł/godz.
  wyjazd w indywidualnej sprawie klienta:  
  w obrębie Warszawy 50 zł
  poza Warszawę 0.80 zł/km + 50 zł