Przedsiębiorca „pod lupą”-nowy pomysł Rządu RP

przedsiebiorca-pod-lupa

Firmy prawdopodobnie już od 1 września 2017 r. będą miały obowiązek przekazywania fiskusowi dobowych wyciągów z rachunków bankowych. Nowe regulacje zostały zawarte w opublikowanym ostatnio projekcie zmian Ordynacji podatkowej. Przekazywanie wyciągów ma odbywać się na zasadzie JPK_WB na żądanie.
Działania te, poprzez szybką identyfikację transakcji podejrzanych oraz weryfikację spójności deklarowanych przychodów i kosztów z obrotami na rachunku bankowym, mają ograniczyć oszustwa i nadużycia podatkowe.
Nowe obowiązki będą dotyczyły osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z wyłączeniem mikro przedsiębiorców .
( mikro przedsiębiorca , to taki przedsiębiorca , który w co najmniej jednym z ostatnich dwóch lat obrotowych:1/zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 2/osiągnął obrót roczny ze sprzedaży towarów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro , lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat , nie przekroczyły równowartości w złotych 2 mln. euro).
Wyciągi z rachunków bankowych będą przekazywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej , za okresy dobowe w terminie do końca dnia następującego po każdej kolejnej dobie , oprócz sobót i dni ustawowo wolnych od pracy w postaci elektronicznej , tak jak JPK _księga podatkowa.

Autor:_ Doradca Podatkowy_Urszula Kępińska

Comments are closed.