10 najważniejszych zmian przepisów od 1 kwietnia 2013 r.

1. Reklamacje z odrębną ewidencją na kasie już od 1 kwietnia
Ministerstwo Finansów przygotowało kolejny już w tym roku projekt rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych, zamiast zapowiadanych czterech oddzielnych – będzie jedno nowe rozporządzenie, które zakłada m.in. obowiązek oddzielnej ewidencji dotyczącej zwrotów, reklamacji, czy też pomyłek.

2. Nowelizacja VAT doprecyzowała definicje importu
Od 1 kwietnia 2013 r. uchylony został art. 36 ustawy o VAT. Nowa definicja importu towarów ma w założeniu wyeliminować wątpliwości interpretacyjne dotyczące kraju rozliczaniu importu towarów, gdy towar został zaimportowany w innym kraju UE.

3. Definicja terenów budowlanych rozwiewa wątpliwości interpretacyjne
Ustawodawca wprowadził do ustawy o VAT legalną definicję terenów budowlanych. Ma to z założenia ułatwić podatnikom stosowanie zwolnień od VAT oraz przyczynić się do usunięcia rozbieżności między organami skarbowymi a sądami administracyjnymi.

4. Zmiana definicji próbki to dodatkowe wymogi dokumentacyjne
Przepisów o opodatkowaniu nieodpłatnej dostawy towarów nie stosuje się m.in. do próbek. Zmiana przepisu dotyczącego próbek ma zdaniem ustawodawcy ograniczyć wykorzystywania ich do celów konsumpcyjnych.

5. Podatnik zagraniczny zarejestrowany w kraju rozliczy usługę
Nowelizacja ustawy o VAT przywraca od 1 kwietnia 2013 r. stan prawny obowiązujący do końca 2009 r. Oznacza to, że zagraniczny przedsiębiorca zarejestrowany, jako polski podatnik VAT sprzedając towar lub usługę polskiej firmie musi wystawić fakturę z wykazanym podatkiem należnym.

6. Od 1 kwietnia 2013 r. łatwiej rozliczać transakcje łańcuchowe
Gdy kilka podmiotów uczestniczy w dostawie towarów, lecz są one wydawane przez pierwszego podatnika ostatniemu podmiotowi w łańcuchu dostaw – w takich sytuacjach każdy z biorących udział podmiotów odrębnie fakturuje tę sprzedaż. Z dniem 1 kwietnia 2013 r. zmianie ulega przepis wskazujący, która z transakcji w łańcuchu dostaw powinna być traktowana, jako eksport lub wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (dalej: WDT).

7. Będzie łatwiej zostać przedstawicielem podatkowym
Nowelizacja ustawy o VAT upraszcza przepisy dotyczące podmiotów, które muszą ustanowić przedstawiciela podatkowego. Zmianie ulegają także przepisy dotyczące samych przedstawicieli podatkowych – w tym liberalizują warunki jakie musi spełnić podmiot, chcący uzyskać status przedstawiciela podatkowego.

8. Od 1 kwietnia 2013 r. łatwiej zastosować 0% stawkę VAT przy WDT
Zasługujące na uznanie zmiany dotyczą podatników dokonujących WDT. Począwszy od 1 kwietnia 2013 r. łatwiej można zastosować do tych transakcji 0% stawkę VAT. Aby to zrobić podatnik nie musi już musiał podawać na fakturze dokumentującej tą transakcję swojego i kontrahenta numeru VAT-UE.

9. Mniej przemieszczeń towarowych jest uznane za WNT i WDT
Od 1 kwietnia 2013 r. nie dochodzi do WNT w sytuacji przywozu własnych towarów do Polski, jeśli towary te są wywożone poza UE w ramach transakcji eksportowych. Jest tak niezależnie od tego, czy towary te zostały objęte procedurą wywozu (w rozumieniu przepisów celnych) w kraju wysyłki.

10. Definicja terenów budowlanych rozwiewa wątpliwości interpretacyjne
Ustawodawca wprowadził do ustawy o VAT legalną definicję terenów budowlanych. Ma to z założenia ułatwić podatnikom stosowanie zwolnień od VAT. Chodzi tu o elementy decydujące o budowlanym charakterze terenu, dla którego nie został wydany plan zagospodarowania przestrzennego wraz ze stosowną decyzją, co było dotychczas zarzewiem częstych sporów z fiskusem.

Comments are closed.