Obowiązki przedsiębiorców prowadzących sezonową działalność gospodarczą.

Podatnik, który zamierza wynajmować leżaki , sprzedawać lody w okresie wakacyjnym, lub wykonywać tatuaże z henny w nadmorskich miejscowościach musi dopełnić wielu formalności. Na początku należy zająć się rejestracją firmy. Trzeba też się przygotować na liczne kontrole urzędników. Osoba, która prowadzi działalność gospodarczą tylko przez kilka miesięcy w roku ma takie same obowiązki podatkowe, jak przedsiębiorca zajmujący się […]

Okresowe wynajmowanie lokali jest opodatkowane PIT

Najem sezonowy, gdy jest wykonywany w sposób zorganizowany i ciągły może być uznany za prowadzenie działalności gospodarczej. W takim przypadku można wybrać rozliczanie uzyskanych kwot na zasadach ogólnych,ryczałtem lub kartą podatkową. Najem może być traktowany jako pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT) lub jako odrębne źródło przychodów, tzw. najem […]

Zatrzymania kaucji nie dokumentuje się fakturą VAT

Zatrzymanie kaucji stanowi odszkodowanie za poniesione straty wynajmującego, a nie obrót z tytułu sprzedaży. Nie stanowi ona czynności podlegającej opodatkowaniu VAT, wobec czego nie należy jej dokumentować fakturą VAT, tylko notą księgową. Otrzymana kwota kaucji stanowi gwarancję wykonania umowy najmu, a w przypadku jej niewykonania – stanowi odszkodowanie za poniesione straty. Nie jest ona zaliczana na […]