Faktura pro-forma nie powoduje obowiązku z tytułu VAT

Dokument nazywany fakturą pro-forma nie jest dowodem księgowym i jego wystawienie nie powoduje skutków w zakresie podatku VAT. Nie ma zatem obowiązku zapłaty wykazanego w tym dokumencie podatku oraz nie stanowi on dla kontrahenta podstawy do odliczenia VAT. Takie wyjaśnienie zostało zamieszczone na stronie Ministerstwa Finansów w związku z szumem medialnym wokół wykazywania podatku należnego od pro-form.

W wyniku nowelizacji rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur zostały zaktualizowane dane dotyczące elementów, jakie dokumenty te powinny zawierać. Od 1 stycznia 2013 roku zniknął obowiązek umieszczania oznaczenia Faktura VAT. Zmiana miała na celu wdrożenie dyrektywy Rady UE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania.

W związku z wprowadzonymi zmianami pojawiły się wątpliwości czy faktura pro-forma będzie traktowana na równi z fakturą, która stanowi podstawę do wykazania należnego podatku VAT z tytułu sprzedaży? Istniało bowiem ryzyko, że nadgorliwe urzędy skarbowe mogą zażądać zapłaty podatku podwójnie, raz na podstawie pro-formy, a drugi – w momencie wystawienia faktury dokumentującej otrzymaną zaliczkę bądź sprzedaż. Pojawiły się przy tym zapobiegliwe komentarze by z pro-form usunąć część elementów, jakie są niezbędne w przypadku faktur, np. numery NIP czy też wyszczególnienie podatku VAT.

Comments are closed.