Konsumenci używek zapłacą więcej.

W przyszłym roku konsumenci alkoholi zapłacą ok. 2 zł więcej za butelkę wódki, a palacze ok. 1 zł za paczkę papierosów.

Z początkiem roku następuje po raz kolejny podwyżka akcyzy na niektóre wyroby objęte tym podatkiem. Podniesione zostaną o 5 proc. stawki na wyroby tytoniowe i o 15 proc. na alkohol etylowy. Zmiany w opodatkowaniu tych towarów wynikają z celów realizacji założeń budżetowych.

Wzrost opodatkowania alkoholu

Podwyższenie stawek podatku akcyzowego na rok 2014 na alkohol etylowy z kwoty 4960 zł/hl 100% vol. do kwoty 5704 zł/hl 100% vol., spowoduje podwyżkę o 15% (przy założeniu ok. 3% spadku sprzedaży
w stosunku do roku 2012). Budżet państwa ma z tego tytułu uzyskać ok. 780 mln zł dodatkowych wpływów w porównaniu do wpływów w 2012 r.

Rząd szacuje, że wzrost stawki podatku akcyzowego może podnieść cenę półlitrowej butelki wyrobu spirytusowego o mocy 40% o ok.1,50zł    (z VAT to 1,80 zł).

Według przedstawicieli branży monopolowej będzie to nawet 2 zł. Najbardziej popularne, sprzedawane w dyskontach lub hipermarketach marki wódki kosztują ok. 18 złotych. W tym 10 złotych to jest akcyza. Podwyższenie o 15 proc., spowoduje, że podatek akcyzowy wzrośnie o 1,5 zł. Wraz z nią wzrosną marże oraz VAT, co da dodatkowe 50 groszy. Łącznie cena butelki wzrośnie więc z 18 do 20 zł.

Podwyżka akcyzy na wyroby tytoniowe

Nie jest to jedyna podwyżka wchodząca od 1 stycznia 2014 r. Wyroby tytoniowe wzrosną o 5%,
w oparciu o poziom szacowanej średniej ważonej ceny detalicznej na papierosy za rok 2013. Rząd uzasadnia to m.in. koniecznością osiągnięcia od stycznia 2018 r. unijnego minimum podatkowego wprowadzonego dyrektywą Rady 2011/64/UE z 21 czerwca 2011 r. w sprawie struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych (Dz. Urz. UE L 176 z 05.07.2011, s. 24). Minimum to wynosi co najmniej 60% średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów dopuszczonych do konsumpcji, przy czym podatek wynosi nie mniej niż 90 euro na 1000 sztuk, od wszystkich papierosów.

Stawki akcyzy na wyroby tytoniowe wyniosą:

1) na papierosy – 206,76 zł za każde 1000 sztuk i 31,41% maksymalnej ceny detalicznej;

2) na tytoń do palenia – 141,29 zł za każdy kilogram i 31,41% maksymalnej ceny detalicznej;

3) na cygara i cygaretki – 280,25 zł za każde 1000 sztuk.

W 2013 roku obwiązujące stawki to: 188,00 zł – na papierosy, 128,02 zł     – na tytoń do palenia oraz 266,90 zł – na cygara i cygaretki.

W efekcie papierosy podrożeją o ok. 1 zł na paczce.

Podwyżka o 5% dotknie również susz tytoniowy. Obecnie stawka akcyzy na susz tytoniowy wynosi 218,40 zł za każdy kilogram. Od 1 stycznia 2014 r. będzie to 229,32 zł za każdy kilogram.

Dodatkowo zostanie rozszerzony zakres opodatkowania. Za susz tytoniowy będzie uznawany, bez względu na wilgotność, tytoń, który nie jest połączony z żywą rośliną i nie jest jeszcze wyrobem tytoniowym. Do końca 2013 roku – uznaje się suchy tytoń niebędący jeszcze wyrobem tytoniowym.

Regulacje dotyczące opodatkowania suszu tytoniowego, które zostały wprowadzone od 1 stycznia 2013 r. miały zapobiec powstawaniu nielegalnego rynku obrotu liśćmi tytoniowymi, który nie były objęte akcyzą. Sprzedawcy jednak omijali nakaz opodatkowania wprowadzając na rynek tytoniu z dużą zawartością wilgoci określanego jako mokry. Brak obowiązku opodatkowania akcyzą suszu o dużej wilgotności potwierdzają wyroki sądów, więc nastąpiło doprecyzowanie przepisu w taki sposób, aby poziom wilgotności nie decydował o objęciu akcyzą tych towarów.

 

Comments are closed.