Od 1 lipca nowe zasady procedury tzw. odwrotnego obciążenia

Od 1 lipca 2015 r. wprowadzono procedurę tzw. odwrotnego obciążenia w stosunku do min. sprzętu elektronicznego,. Objęto nią m.in.telefony komórkowe, w tym smar tfony , komputery przenośne takie jak: tablety , notebooki, laptopy, konsole do gier wideo i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – wyłączeniem części i akcesoriów (poz. 28a-28c załącznika nr. 11 do ustawy o VAT)

Procedura odwrotnego obciążenia polega na tym ,że dokonując dostawy takiego sprzętu nie naliczamy podatku VAT . Do naliczenia podatku zobowiązany jest nabywca , jeśli jest czynnym podatnikiem VAT .Oznacza to ,ż w przypadku gdy nabywca nie jest podmiotem gospodarczym będącym podatnikiem VAT lub jest podmiotem gospodarczym ale zwolnionym ( przedmiotowo lub podmiotowo ) od tego podatku , dostawa tego sprzętu będzie opodatkowana.

Ustawodawca wprowadził dodatkowy warunek uprawniający do skorzystania z procedury odwrotnego obciążenia. Procedura odwrotnego obciążenia będzie   dotyczyła dostawy sprzętu elektronicznego w ramach tzw. jednolitej gospodarczo transakcji ,o wartości powyżej 20 000 zł. Jednolita gospodarczo transakcja zgodnie z definicją ustawową to : transakcja objęta umową , bez względu na to ,ile dostaw będzie realizowanych w ramach tej umowy , nawet jeżeli będą one dokonane na podstawie odrębnych zamówień i wystawionych faktur. Za taka transakcję będzie się również uważać transakcję obejmującą więcej niż jedną umowę , jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki , na jakich została zrealizowana , będą odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie elektroniką.

Podatnicy dokonujący dostaw towarów lub świadczenia usług , dla których podatnikiem jest nabywca od 1 lipca będą mieli obowiązek składania w urzędzie skarbowym zbiorczych informacji o dokonanych dostawach towarów oraz świadczonych usługach. Informacje podsumowujące będą składane za okresy rozliczeniowe , w których powstał obowiązek podatkowy , w terminach przewidzianych dla złożenia przez podatnika deklaracji VAT .

Autor: Doradca Podatkowy Urszula Kępińska

Comments are closed.