Od 1 stycznia 2014 r. podatnik odliczy cały VAT od samochodu z kratką

Unia Europejska dała Polsce zgodę na wprowadzenie nowych ograniczeń w odliczaniu VAT od samochodów. Zostaną one wdrożone do ustawy o VAT w trakcie 2014 roku. Do tego czasu wróci prawo do pełnego odliczania podatku od samochodów z kratką. Problemem może być jednak spełnienie dodatkowych kryteriów homologacji ciężarowej.

Od 2014 roku zacznie obowiązywać art. 86a i 88a ustawy o VAT regulujący zasady odliczania VAT przy nabyciu (leasingu itp.) pojazdów samochodowych oraz paliwa (tj. przepisy uchwalone jeszcze w 2010 r., których wejście w życie zostało odroczone). Sytuacja zmieni się jednak w trakcie roku, ,prawdopodobnie od 1 marca 2014 r., kiedy to zostanie wprowadzona do ustawy o VAT kolejna zmiana, na która Polska otrzymała zgodę od UNII Europejskiej.. W konsekwencji do tego czasu przedsiębiorcy będą mogli odliczyć cały VAT od samochodów z kratką. Konieczne będzie jednak spełnienie pewnych wymogów.

Najważniejszą zmianą w porównaniu do obecnych przepisów, będzie dopuszczenie pełnego odliczenia VAT w przypadku samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, których dopuszczalna ładowność wynosi co najmniej:

– 425 kg dla pojazdów z 1 miejscem,

– 493 kg dla pojazdów z 2 miejscami,

– 500 kg dla pojazdów z trzema lub więcej miejscami.

Dopuszczalna ładowność oraz liczba miejsc będzie określana na podstawie dokumentów wydawanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym (przy braku tych informacji pojazd będzie uznawany za osobowy).

Kryteria do spełnienia

Nowe przepisy oznaczają, że od 1 stycznia 2014 roku powinno wrócić prawo do pełnego odliczenia VAT w przypadku samochodów popularnie określanych mianem „kratek” oraz spełniających tzw. wzór Lisaka, które kiedyś uprawniały do pełnego odliczenia (nawet, jeśli nie zawsze wynikało to z krajowych przepisów, zob. wyrok w sprawie Magoora, sygn. akt C-414/07).

Rygorystyczne wymogi homologacyjne

Pewną komplikacją jest zmiana przepisów homologacyjnych w październiku 2012 r., wprowadzająca dodatkowe kryteria homologacji pojazdu, jako ciężarowy. Dotyczą one m.in. określonego prześwitu otworu ładunkowego. Nowych kryteriów nie spełnia duża część pojazdów powszechnie nabywanych przed 2011 rokiem w wersji „z kratką” (np. typu kombi). Gdyby uznać, że tego rodzaju samochody nie mogą być oferowane, jako ciężarowe, zmiana przepisów homologacyjnych drastycznie ograniczyłaby praktyczne znaczenie tych regulacji.

Są jednak szanse, że do takiej sytuacji nie dojdzie. Jedna z interpretacji przepisów homologacyjnych zakłada stosowanie nowych, bardziej rygorystycznych kryteriów dotyczących wyłącznie pojazdów homologowanych po raz pierwszy po 29 października 2012 r. Przy takim rozumieniu przepisów, w ofercie salonów samochodowych od nowego roku z pewnością znajdą się modele spełniające kryteria pełnego odliczenia VAT. Gdyby taka interpretacja nie przyjęła się w praktyce, istniałyby natomiast podstawy do uznania, że brak pełnego prawa do odliczenia wynikający z zaostrzenia kryteriów homologacyjnych narusza prawo unijne.

Sposób weryfikacji wykorzystania auta jest niewiadomy

Choć uzyskana derogacja idzie w dobrą stronę, to jednak kłopotliwe może być udowodnienie, że dany samochód jest wykorzystywany wyłącznie na potrzeby firmy. Szczegóły w tym zakresie pojawią się zapewne wraz z projektem ustawy zmieniającej ustawę o VAT. Na razie nie wiadomo, jakie kryteria zaproponuje w tym zakresie resort finansów. Racjonalnym rozwiązaniem mogłaby być propozycja przyjęcia, jako samochodów w pełni wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej tych aut, które stanowią środek trwały firmy i podlegają amortyzacji.

Aby samochód stanowił środek trwały, to poza wymogiem okresu używania dłuższym niż rok musi stanowić własność lub współwłasność podatnika, nabytą lub wytworzoną we własnym zakresie, kompletną i zdatną do użytku w dniu przyjęcia do używania. Dodatkowo niezbędne jest wykorzystywanie pojazdu na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą (ewentualnie może być oddany do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu).

Jednak nawet i ta propozycja ma swoje wady, bowiem także i taki pojazd może być wykorzystywany np. przez pracownika do celów prywatnych (np. dojazd do pracy, wykorzystywanie w weekendy itp.).

Odliczanie podatku od pojazdów specjalnych bez zmian

W pozostałym zakresie nowe przepisy utrzymują obecne reguły odliczania, tj. ograniczenie do 60% VAT nie więcej niż 6.000 zł dla samochodów osobowych i innych pojazdów poniżej 3,5 ton. Ograniczenia te
w dalszym ciągu nie będą dotyczyć np. samochodów typu pick-up czy też pojazdów specjalnych.

Będą nowe ograniczenia w odliczaniu

Należy pamiętać, że omówione zasady będą obowiązywały jedynie przez kilka miesięcy 2014 roku. Polska uzyskała od Unii Europejskiej zgodę na wprowadzenie ograniczeń w odliczaniu podatku od samochodów. Oznacza to, że w przypadku samochodów osobowych i innych poniżej 3,5 tony przedsiębiorca będzie miał prawo do odliczenia tylko 50% VAT przy ich nabyciu (leasingu) bez limitu kwotowego, jak również 50% VAT naliczonego z tytułu zakupów paliwa i eksploatacji (np. usług serwisowych). Dla przedsiębiorców rozważających zmianę floty samochodowej, początek 2014 roku może, więc być do tego najlepszym momentem.

Podstawa prawna:

Art. 86a i art. 88a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Comments are closed.