Ograniczenia w odliczeniu VAT od samochodów do końca 2018 r.

Rząd zaakceptował wniosek do Komisji UE o utrzymanie ograniczenia prawa do odliczania VAT do 50% z tytułu nabycia pojazdów samochodowych. Ograniczenia w odliczeniu podatku mają obowiązywać jeszcze 4 lata.

Rząd zaakceptował wniosek do Komisji Unii Europejskiej o derogację dla Polski dotyczącą ograniczenia w odliczaniu VAT. Derogacja dotyczy ograniczenia prawa do odliczania podatku do 50% – kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia (w tym wewnątrzwspólnotowego) pojazdów samochodowych, wytworzenia oraz importu pojazdów samochodowych, nabycia usług zgodnie z umową najmu, dzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze.

Derogacja ma objąć również ograniczenie do 50% – prawa do odliczenia VAT od zakupu paliwa do samochodów objętych derogacją oraz od innych wydatków eksploatacyjnych (np. naprawa i konserwacja pojazdów, wydatki na dostawy lub usługi związane z pojazdami i ich wykorzystywaniem).

Polska chce, aby derogacja objęła okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2018 r.

Obecnie w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (tzw. samochodów z kratką), możliwe jest odliczenie podatku naliczonego stanowiącego 60% kwoty podatku:

– określonej w fakturze lub

– należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub

– należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca.

Nie więcej jednak niż 6.000 zł.

Comments are closed.