Podatnik może się ustrzec kary za opóźnienie w instalacji kas

Osoby, które przekroczyły w ubiegłym roku sprzedaż w wysokości 20 000 zł powinny zainstalować kasę fiskalną od 1 marca 2013 r. Niewypełnienia tego obowiązku pozbawia ulgi na zakup urządzenia lub skutkuje zapłatą grzywny.

Termin na zgłoszenie do urzędu skarbowego oraz instalację kas fiskalnych w przypadku niektórych podatników minął 1 marca 2013 r.Nowe zasady zostały wprowadzone rozporządzeniem obowiązującym od 1 stycznia 2013 r., które jednak zmieniają sytuację podatkową osób zwolnionych z kas w 2012 roku.Trzeba pamiętać, że podatnicy, którzy w 2012 roku rozpoczęli wykonywanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w celu określenia limitu, który uprawnia do zwolnienia z ewidencji w 2013 r., nie stosują proporcji do wyliczenia okresu prowadzenia sprzedaży. Przedsiębiorców obowiązuje limit 20 000 zł niezależnie od tego, w którym miesiącu roku 2012 nastąpiło rozpoczęcie sprzedaży.

Oznacza to, że korzystanie w 2013 roku ze zwolnienia podmiotowego, jest możliwe, gdy sprzedaż za 2012 r. nie przekroczyła 20 000 zł.

Podatnicy, którzy korzystali ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania do dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia oraz nie mieli prawa do dalszego korzystania z tego zwolnienia na podstawie nowych regulacji musieli rozpocząć ewidencjonowanie z 1 marca 2013 r. (np. podatnicy, którzy w 2012 r. przekroczyli obrót 20 000 zł, a nie przekroczyli obrotu 40 000 zł).

Comments are closed.