Samochód służbowy bez preferencji

Jeśli w ramach działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży samochodów osobowych, pojazd będzie używany, jako samochód służbowy pracownika, przestaje być towarem handlowym. Jego związek z działalnością, jako towaru handlowego zostaje zerwany. Skutkuje to brakiem prawa do odliczenia VAT. Tak uznał NSA w wyroku z 11 lipca 2013 r. (I FSK 1268/12 i I FSK 1305/12).

Sprawa dotyczyła spółki, która zajmuje się sprzedażą samochodów i motocykli. Niektóre z kupionych aut są przez jakiś czas używane przez pracowników firmy. Są rejestrowane i wykorzystywane, jako samochody: demonstracyjne, zastępcze, czy też samochody służbowe na potrzeby pracowników. Pojazdy przeznaczone do odsprzedaży nie są klasyfikowane, jako środki trwałe, ale jako towary handlowe. Ich odsprzedaż następuje po okresie używania nieprzekraczającym roku.

Firma spytała fiskusa, czy obowiązuję ją ograniczenie w odliczaniu VAT od samochód demonstracyjnych. Zdaniem organu podatkowego w odniesieniu do samochodów wykorzystywanych do celów demonstracyjnych, zastępczych, bądź też udostępnianych pracownikom, jako samochody służbowe – nie przysługuje prawo do odliczenia pełnego VAT zapłaconego przy zakupie tych samochodów. W opinii warszawskiej izby skarbowej spółka może odliczyć tylko 60% podatku naliczonego ale nie więcej, niż 6.000 zł. Nie zgadzając się z taką interpretacją przepisów, podatnik złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie. Sąd przyznał mu rację i wyrokiem z 6 czerwca 2012 roku (III SA/Wa 2943/11) uchylił interpretację. Izba skarbowa wniosła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA).

Sąd uznał, że generalnie ograniczenie w odliczeniu VAT, nie ma zastosowania, gdy przedmiotem działalności podatnika jest odsprzedaż samochodów. Jak podkreślił sąd – spór w sprawie dotyczył tego, czy samochody i motocykle są towarami handlowymi czy też są przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej. Zdaniem NSA, jeżeli samochody służą demonstracji, sprawdzeniu jak ten samochód funkcjonuje, to nie dochodzi do zerwania z istotą prowadzonej działalności, jaką jest sprzedaż samochodów. Takie działanie mieści się w zakresie sposobu sprzedaży, tzn. reklamy, dopuszczalności próbnych jazd. W takiej sytuacji samochód jest traktowany tak, jak towar handlowy. Przedsiębiorca może, więc odliczyć w pełnej wysokości VAT zapłacony przy jego zakupie. Natomiast, jeśli samochód jest przeznaczany do używania przez pracowników podatnika, to wówczas jego używanie nie służy jego sprzedaży. W konsekwencji przedsiębiorcy przysługuje jedynie częściowe odliczenie podatku.

Podstawa prawna: art. 86 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U z 2011 r. nr 177 poz. 1054 ze zm.).

Comments are closed.