Wydatki związane z bieżącym użytkowaniem przedmiotu leasingu finansowego

Przeniesienie w leasingu finansowym całego ryzyka i korzyści związanych z użytkowaniem na leasingobiorcę powinno skutkować ujęciem oddanych składników w bilansie nie jako aktywa trwałe, ale jako należności w kwocie równej inwestycji leasingowej netto. Otrzymywane płatności (raty) leasingowe leasingodawca traktuje częściowo jako spłatę inwestycji, a częściowo jako przychody finansowe, które są dla niego wynagrodzeniem za usługę […]