Wzrost podatku od nieruchomości 2015r

Rada gminy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości z uwzględnieniem górnych granic stawek ogłaszanych przez ministra finansów w obwieszczeniu. Daninę trzeba zapłacić: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i […]