Pułapki w nowych przepisach dotyczących rozliczenia podróży służbowych

Od 1 marca 2013 r. wysokość oraz warunki ustalania należności za czas krajowej oraz zagranicznej podróży służbowej reguluje jedno rozporządzenie wykonawcze. Niestety, nie wszystkie z przyjętych w tym rozporządzeniu uproszczeń mogą być stosowane do celów podatku dochodowego. Warto więc zapoznać się ze zmianami w rozliczeniach podróży służbowych. Zmiany wprowadzone rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej […]