Wydatki na domowe zabiegi pomniejszą dochód

Osoba niepełnosprawna, która kupiła zabiegi rehabilitacyjne przeprowadzane w jej miejscu zamieszkania może wydane na ten cel kwoty odliczyć od podstawy opodatkowania w rocznym PIT. Podatnik jest osobą niepełnosprawną (choruje na zanik mięśni). Posiada decyzję wydaną przez ZUS o ustaleniu prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji. Ponosi wydatki na zabiegi […]