W trakcie urlopu rodzicielskiego będzie możliwa praca na pół etatu

Rodzice dzieci urodzonych po 17 marca mają powody do radości. Będą mogli razem lub osobno sprawować opiekę nad dzieckiem przez dodatkowe 28 tygodni, z prawem do zasiłku macierzyńskiego.

Wszystko za sprawą planowanej nowelizacji Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw, na mocy której wydłużony zostanie dodatkowy urlop macierzyński (dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego) – o 2 tygodnie oraz wprowadzony będzie nowy rodzaj urlopu – rodzicielski, trwający maksymalnie 26 tygodni. Zmiany mają wejść w życie 1 września 2013 r.

A zatem maksymalny łączny wymiar urlopów wyniesie:

  • 52 tygodnie – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
  • od 65 do 71 tygodni – w przypadku porodów mnogich (w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie).

Przypomnijmy, że obecnie urlop macierzyński (przy urodzeniu jednego dziecka) może trwać najdłużej 24 tygodnie (20 tygodni macierzyńskiego i 4 tygodnie dodatkowego urlopu macierzyńskiego).

Po zmianie matka i ojciec (rodzice adopcyjni) bezpośrednio po urlopie macierzyńskim będą mogli na równych prawach skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego.

Dodatkowy urlop macierzyński

Z 6 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego (8 tygodni – w przypadku porodu mnogiego) będzie można skorzystać w maksymalnie dwóch częściach (bezpośrednio po sobie następujących). Przebywać na takim urlopie będzie mógł zarówno jeden rodzic, oboje w różnych terminach, jak i oboje rodzice razem (przy założeniu, że będą pracować na pół etatu).

Urlop rodzicielski

Urlop rodzicielski będzie przysługiwał w wymiarze 26 tygodni (niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie).Również w tym przypadku będzie możliwe skorzystanie z urlopu w przypadających bezpośrednio po sobie częściach (maksymalnie 3), o wymiarze nie niższym niż 8 tygodni.

Ważną zmianą będzie stworzenie możliwości podejmowania przez rodziców pracy w wymiarze nie wyższym niż pół etatu i jednoczesne korzystanie z urlopu rodzicielskiego.

Comments are closed.