Zmiany w spółkach komandytowych będą obowiązywać od 2015 r.

Dopiero od 1 stycznia 2015 r. zostaną wprowadzone modyfikacje dotyczące zasad opodatkowania spółek komandytowych i jej wspólników. Rządowe Centrum Legislacji stwierdziło, że powinny znaleźć się odpowiednie przepisy przejściowe, uwzględniające interesy podatników. Nie można z dnia na dzień objąć przedsiębiorców nowymi regulacjami bez poszanowania przyjętych przez nich okresów rozliczeniowych.

Wiceminister finansów Maciej Grabowski zapowiedział wydłużenie vacatio legis w przypadku zmiany zasad opodatkowania spółek komandytowych. Nowości w tym zakresie miałyby wejść w życie 1 stycznia 2015 r. Spółki komandytowe mają płacić podatek dochodowy od osób prawnych (dalej ustawy o CIT). Oznacza to, że podatek od dochodów zapłacą zarówno wspólnicy (na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), jak i sama spółka komandytowa (na podstawie ustawy o CIT).

Z kolei nowe regulacje dotyczące spółek komandytowo-akcyjnych mają być dostosowane do ich roku obrotowego. Zostaną one objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2014 r., za wyjątkiem tych, które przed 1 stycznia 2013 r. wybrały rok obrotowy inny niż kalendarzowy. Te nie będą zobowiązane płacić podatku aż do zakończenia roku obrotowego, który rozpocznie się w tym roku kalendarzowym – również po wejściu w życie nowelizacji.

Źródło: pismo z 11 kwietnia 2013 r. nr DD5/0301/2/12/SNF/odp.uzg.zew./RCL/ wiceministra finansów Macieja Grabowskiego do Jacka Krawczyka, wiceprezesa Rządowego Centrum Legislacji.

Comments are closed.