Zmiany w ustawach podatkowych

Zmiany wprowadzane w ustawach podatkowych na ostatnią chwilę powodują, że skutków nowelizacji nie mogą przewidzieć nawet ich twórcy. Tak jest z wprowadzonymi od 1 stycznia tego roku korektami kosztów z nieopłaconych faktur. Dopiero teraz zaświtało w resorcie finansów, że zmiany te wpłyną na rozliczenie remanentu rocznego w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Nie byłoby zapewne problemu i potrzeby zmian, gdyby działało to na korzyść fiskusa. W tym jednak przypadku wartość remanentu ma być pomniejszana o dokonane w ciągu roku korekty kosztów.

Ale spis z natury może być też sporządzany w ciągu roku, więc te nowe zasady, które mają być wpisane do obowiązującego rozporządzenia, powinny być znane podatnikom już 1 stycznia 2013 r. Oznacza to, że teraz pozostało tylko wprowadzenie modyfikacji z mocą wsteczną od początku stycznia. Oczywiście jest to określone z tą datą, bo to leży w interesie organów podatkowych

Comments are closed.