W 2014 r. wyższy limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Znany jest już limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2014 roku, będzie on wyższy w porównaniu z 2013 rokiem o 123.000 zł.

W 2014 roku osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne będą miały obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich przychody za 2013 rok wyniosą, co najmniej 1.200.000 euro.

Kwotę 1.200.000 euro przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy.

Zgodnie z tabelą kursów średnich nr 189/A/NBP/2013, średni kurs euro 30 września 2013 r. wyniósł 4,2163 zł.

A zatem:

1.200.000 euro x 4,2163 zł = 5.059.560 zł.

Jeżeli w 2013 r. przychody jednostki wyniosą co najmniej 5.059.560 zł, to w 2014 roku, będzie musiała prowadzić księgi rachunkowe.

Dla porównania przedstawiamy poniżej, jakie obowiązywały limity w poprzednich latach:

2013 r. – 4.936.560 zł
2012 r
. – 5.293.440 zł
2011 r. – 4.784.400 zł
2010 r. – 5.067.120 zł
2009 r. – 4.089.960 zł.

Podstawa prawna: 

art. 2 ust.1 pkt 2 i art. 3 ust. 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jed. Dz.U.z 2013 r . poz.330.)

 

Biuro rachunkowe Interlex do Państwa dyspozycji – odpowiemy na wszelkie pytania, rozwiejemy wątpliwości, pomagamy w rozliczeniach.

Comments are closed.