Jesteś pracodawcą? PIT-11 przez Internet

W 2014 roku informację o dochodach pracownika w formie papierowej trzeba przekazać do urzędu skarbowego miesiąc wcześniej niż w latach poprzednich, bo do końca stycznia. Jednak nie wszystkich pracodawców dotyczy ten termin. Fiskus wprowadza zmiany i narzuca obowiązek wysyłki dokumentów online. Tak zwani mali przedsiębiorcy, którzy zatrudniają do 5 osób i prowadzą księgowość samodzielnie, muszą […]

Czy to się opłaca? Kwartalne rozliczenie VAT.,.

Podstawowym okresem rozliczeniowym w VAT jest miesiąc. Wszyscy przedsiębiorcy mogą wybrać kwartalną metodę rozliczeń. Pozwala to składać deklaracje raz na trzy miesiące. Jednak za pierwszy i drugi miesiąc należy wpłacać zaliczki na podatek. W konsekwencji kwartalnie płacą VAT tylko mali podatnicy. W podatku od towarów i usług rozliczanie kwartalne (po spełnieniu określonych warunków) jest możliwe […]

Kasy fiskalne w 2015 r. Nowe rozporządzenie Ministra Finansów

Zostało już opublikowane nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązków prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących ( Dz.U . z 7.11.2014, poz. 1544).Nowe zasady zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. Stanowi ono kontynuację założeń , których celem jest objęcie obowiązkiem prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku za pomocą kas fiskalnych wszystkich […]

O jakich dokumentach musimy pamiętać korzystając z ulg i odliczeń

Podatnikom przysługuje prawo do skorzystania z ulg podatkowych, które polegają na odliczeniu od dochodu lub podatku pewnych kwot. W większości przypadków  odliczane kwoty  trzeba potwierdzić odpowiednimi dokumentami. Odliczenia od dochodu Jedna grupa ulg dotyczy odliczeń dokonywanych od dochodu. Znajdują się tu m.in.: składki na ubezpieczenie społeczne, opłaty za internet, wydatki rehabilitacyjne, darowizny. Odliczenia te muszą […]

Księgowość Warszawa. Krótki raport

W każdej dzielnicy Warszawy działa co najmniej kilkadziesiąt biur rachunkowych, a w niektórych sporo ponad setka. Daje to z pewnością co najmniej 2 tysiące firm, które specjalizują się w działalności, którą ogólnie określić można jako księgowość Warszawa. Niektóre koncentrują się na usługach księgowych, kadrowo-płacowych i doradczych w zakresie prawa podatkowego. Inne zaś rozszerzyły zakres usług […]

Zbliża się termin sporządzenia rocznej korekty VAT

Przedsiębiorcy,  którzy w trakcie 2013 r. uzyskiwali przychody opodatkowane  i zwolnione z VAT, u których wystąpiły zakupy  związane z  oboma rodzajami przychodów , muszą teraz sporządzić korektę odliczonego VAT. Są jednak sytuacje, gdy nie ma takiego obowiązku. Początek 2014 roku oznacza dla wielu podatników konieczność sporządzenia korekty rocznej podatku za 2013 rok.  Zasady dokonania korekty […]

W 2014 roku limity podatkowe w górę

Od nowego roku małym podatnikiem w PIT i CIT będzie przedsiębiorca, którego przychód w 2013 r. nie przekroczy 5.068.000 zł. Z kolei w 2014 roku firmy, których przychody za obecny rok wyniosą co najmniej 5.059.560 zł, będą miały obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Limit ten jest wyższy w porównaniu z 2013 rokiem o 123.000 zł. Limit […]

W 2014 r. wyższy limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Znany jest już limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2014 roku, będzie on wyższy w porównaniu z 2013 rokiem o 123.000 zł. W 2014 roku osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne będą miały obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich przychody za 2013 rok wyniosą, co najmniej […]

Zakup polisy można zaliczyć do kosztów podatkowych

Wydatki na zakup polisy ubezpieczeniowej środków trwałych firmy przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Celem zakupu polisy jest bowiem zabezpieczenie się przed poniesieniem ewentualnych strat na skutek zniszczenia lub utraty mienia. Nie ma przy tym znaczenia forma zapłaty. Przedsiębiorca może opłacić polisę jednorazowo lub w ratach. Firmy coraz częściej korzystają z ubezpieczeń majątkowych. Dotyczy […]

Interlex. Biuro Księgowe Warszawa

Interlex do dyspozycji Klientów od 1991 r. Zmiany w systemie podatkowym, które miały miejsce w 1991 roku wprowadziły nowe zasady opodatkowania osób fizycznych i zapoczątkowały nowe podejście do tematu rozliczeń zarówno osób nie prowadzących działalności, jak również wszystkich tych, którzy działali już na rynku lub mieli zamiar rozpocząć działalność gospodarczą. Zaczęły powstawać profesjonalne biura rachunkowe, […]