Umowy okresowe – nowe zmiany w przepisach już od 22-02-2016r.

Już za kilka dni tj. od 22-02-2016r zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące umów o pracę „okresowych”. Obecnie kodeks pracy pozwalał nam na zatrudnianie pracowników na czas określony niezależnie od ilości dni i nie ograniczał nas czasem na jaki umowa została zawarta. Jedynym warunkiem było to ,że trzecia umowa jaka została zawarta z tym samym pracownikiem […]

Ostatni dzwonek na rozliczenie karty podatkowej , ryczałtu, PIT-4R , PIT-8-AR oraz PIT-16A

Ze względu na przypadający w tym roku dzień wolny od pracy (31-01-2016 niedziela) termin rozliczenia zeznań dla niektórych podatników przesuwa się na dzień 1 lutego. Podatnicy rozliczający się w formie ryczałtu oraz karty podatkowej zobowiązani są do złożenia zeznania podatkowego za 2015 rok.Obowiązek ten ciąży również na płatnikach podatku dochodowego , którzy w 2015 roku […]

Prewspółczynnik. Zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2016

Od 1 stycznia 2016 r. wejdą w życie przepisy dotyczące tzw. prewspółczynnika. Nowe obowiązki dotkną przede wszystkim gminy i jednostki budżetowe , ale również inne jednostki , które wykonują działalność opodatkowaną i równocześnie czynności nie stanowiące działalności gospodarczej , ( np. fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarcza i wykonujące działalność statutową). Podatnicy dokonujący zakupów towarów […]

MOSS – rejestracja i zasady rozliczeń

System MOSS (Mini One Stop Shop) służy do uproszczenia rozliczeń podatku VAT przez przedsiębiorców, świadczących usługi elektroniczne, dostawcze i telekomunikacyjne na rzecz konsumentów, będących osobami fizycznymi, zamieszkującymi na terenie krajów unijnych. Wprowadzony został w Polsce na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów unijnych, a ściślej art. 5. dyrektywy Rady 2008/8/WE z 12 lutego 2008 r., zmieniającej dyrektywę […]

Rozliczanie VAT do usług telekomunikacyjnych w 2015 r.

Od 1 stycznia 2015 r. zmienił się sposób rozliczania podatku VAT od usług telekomunikacyjnych, elektronicznych i dostawczych, świadczonych przez przedsiębiorców z Polski osobom prywatnym, mającym miejsce zamieszkania poza krajem, a na terenie Unii Europejskiej Do końca 2014 roku zasady określania miejsca świadczenia, tj. miejsca opodatkowania VAT, usług telekomunikacyjnych , nadawczych oraz elektronicznych były zróżnicowane ze […]

Biuro Podatkowe Warszawa

Zapraszamy do korzystania z usług Interlex Biuro Podatkowe Warszawa ul. Derkaczy 34A Nasze biuro podatkowe Warszawa, ul. Derkaczy 34A stawia do Państwa dyspozycji doświadczony zespół specjalistów w dziedzinie księgowości i rozliczeń podatkowych W naszej codziennej pracy robimy wszystko co w naszej mocy aby w maksymalnym stopniu ułatwić rozliczenia podatkowe naszym Klientom i aby po rozliczeniu […]

Księgowość Warszawa. Krótki raport

W każdej dzielnicy Warszawy działa co najmniej kilkadziesiąt biur rachunkowych, a w niektórych sporo ponad setka. Daje to z pewnością co najmniej 2 tysiące firm, które specjalizują się w działalności, którą ogólnie określić można jako księgowość Warszawa. Niektóre koncentrują się na usługach księgowych, kadrowo-płacowych i doradczych w zakresie prawa podatkowego. Inne zaś rozszerzyły zakres usług […]

Zmiany w podatkach 2013

Mali podatnicy z opcją faktycznie kasową Od tego roku tzw. mali podatnicy, którzy wybiorą rozliczenie metodą kasową mogą VAT-u nie płacić, jeżeli nie uzyskają zapłaty od swojego kontrahenta. Dotycz to jednak tylko transakcji dokonywanych na rzecz innych przedsiębiorców, którzy rozliczają VAT. W sytuacji dokonania dostawy lub świadczenia usług na rzecz innego podmiotu, np. przedsiębiorcy korzystającego […]