Rozliczanie VAT do usług telekomunikacyjnych w 2015 r.

Od 1 stycznia 2015 r. zmienił się sposób rozliczania podatku VAT od usług telekomunikacyjnych, elektronicznych i dostawczych, świadczonych przez przedsiębiorców z Polski osobom prywatnym, mającym miejsce zamieszkania poza krajem, a na terenie Unii Europejskiej

Do końca 2014 roku zasady określania miejsca świadczenia, tj. miejsca opodatkowania VAT, usług telekomunikacyjnych , nadawczych oraz elektronicznych były zróżnicowane ze względu na status podmiotu świadczącego usługę oraz rodzaj świadczonych usług. Zmiana dokonana od 1 stycznia 2015 r. polega na tym, że w przypadku, w którym polski przedsiębiorca świadczy na rzecz osoby fizycznej, zamieszkałej w dowolnym kraju, należącym do Unii Europejskiej, usługi, które zalicza się do wymienionych powyżej, czyli telekomunikacyjne, dostawcze lub elektroniczne, będą one opodatkowane VAT w kraju nabywcy (art. 28 k ustawy o podatku od towarów i usług). Zgodnie z nowymi przepisami firma z Polski ma obowiązek naliczenia i odprowadzenia podatku VAT do urzędu skarbowego kraju nabywcy, w stawce, jaka obowiązuje w danym kraju. Jeśli nabywca z kraju Unii wystąpi do firmy polskiej o wystawienie faktury, to będzie ona musiała być również zgodna z przepisami obowiązującymi w danym kraju. Rozliczenia podatku VAT z transakcji między firmami pozostają bez zmian. Wejście w życie tego przepisu wymaga od przedsiębiorców dwóch podstawowych rzeczy:

  1. dostosowania swojego systemu rozliczeń VAT do wymogów nowych przepisów w zakresie rozliczeń VAT według zasad państw, z których pochodzą kontrahenci (tylko osoby fizyczne)
  2. precyzyjnego kwalifikowania świadczonych usług

Odnośnie punktu 1. polski przedsiębiorca ma dwie możliwości do wyboru:

a. rozliczania podatku VAT w każdym kraju, z którego pochodzą nabywcy, czyli zarejestrowania się jako czynny podatnik VAT tego kraju i składanie stosownych deklaracji oraz rozliczanie należnego podatku.

b. rozliczanie podatku w Polsce w systemie MOSS (mini one stop shop) czyli małym punkcie kompleksowej usługi. System ten ma za zadanie uproszczenie rozliczeń i w związku z zaistniałymi zmianami będzie funkcjonował w każdym kraju Unii. Wdrożenie MOSS pozwoli polskiemu podatnikowi zarejestrować się tylko raz w tym systemie, dokonywać rozliczeń ze wszystkimi krajami Unii jedną deklaracją, składaną w Polsce i przekazywać należny podatek VAT za pośrednictwem polskiego Ministerstwa Finansów do właściwych urzędów krajów Unii. Właściwym organem w sprawach rejestracji podatników w zakresie funkcjonowania tej procedury jest w Polsce Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Autor: Doradca Podatkowy Urszula Kępińska

Comments are closed.