Korekta podstawy opodatkowania nie tylko na podstawie paragonu

Przepisy ustawy o VAT nie nakładają na podatnika obowiązku posiadania oryginału paragonu fiskalnego w celu skorygowania podstawy opodatkowania w związku z uznaną reklamacją. Dokument dokonania sprzedaży powinien jednak zostać dołączony do ewidencji zwrotów towarów i uznanych reklamacji. Z przepisów ustawy o VAT nie wynika wprost, w jaki sposób należy dokumentować zwroty i reklamacje.  art. 29 […]