Wydatki na remont mogą być zaliczone do kosztów bez limitu

Remont to przywrócenie stanu pierwotnego środka trwałego poprzez wymianę elementów zużytych lub ich naprawę. W wyniku remontu nie wzrasta wartość użytkowa środka trwałego, lecz jedynie zostaje przywrócona wartość pierwotna. Wydatki na remont mogą być zaliczone do kosztów bez względu na limit. Ograniczenie „limitu” dotyczy wydatków na modernizację. W przypadku remontu poniesione wydatki można zaliczyć bezpośrednio […]