NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH W 2018 R.

1. JPK VAT Od 1 stycznia 2018 r. każdy przedsiębiorca będący podatnikiem VAT będzie zobowiązany do przesyłanie w formie JPK rejestrów Vat za okresy miesięczne do 25-ego dnia następnego miesiąca. Termin ten obowiązuje również podatników rozliczających VAT kwartalnie. 2. Kasy fiskalne W związku ze ustawy o Vat ( art. 111 ust 6a ) oraz prawa […]

Nowe zasady rozliczenia podatku VAT-7

Interlex prowadzi rozliczenia podatków Warszawa, ul. Derkaczy 34A Reguły opodatkowania VAT, które weszły w życie 1 stycznia 2014 r. zostaną zweryfikowane po złożeniu deklaracji za pierwszy okres rozliczeniowy bieżącego roku. Prawidłowe rozliczenie VAT uzależnione jest od określenia momentu powstania obowiązku podatkowego. Od 1 stycznia 2014 r. faktura nie jest już podstawą jego ustalania. Obowiązek podatkowy […]