SEJM PRZYJĄŁ USTAWĘ O ZMIANIE USTAWY O PODATKU OS TOWARÓW I USŁUG

No i stało się. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Na najbliższym posiedzeniu (7 sierpnia) zostanie ona rozpatrzona przez Senat. Ustawa wchodzi w życie 1 października 2013 r. z wyjątkiem przepisów o kaucji gwarancyjnej, które będą obowiązywały po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Z […]