Czy to się opłaca? Kwartalne rozliczenie VAT.,.

Podstawowym okresem rozliczeniowym w VAT jest miesiąc. Wszyscy przedsiębiorcy mogą wybrać kwartalną metodę rozliczeń. Pozwala to składać deklaracje raz na trzy miesiące. Jednak za pierwszy i drugi miesiąc należy wpłacać zaliczki na podatek. W konsekwencji kwartalnie płacą VAT tylko mali podatnicy. W podatku od towarów i usług rozliczanie kwartalne (po spełnieniu określonych warunków) jest możliwe […]