VAT w nowej postaci.Rząd wychodzi naprzeciw małym przedsiębiorcą?

W ostatnich dniach słyszymy wiele zapytań co do nowej postaci podatku VAT od ryczałtu.Wyjaśniam ,że nie dotyczy to tylko ryczałtowców lecz wszystkich małych podatników. W ramach „uszczelniania”sytemu podatkowego Ministerstwo Finansów rozważa wprowadzenie zryczałtowanej formy opodatkowania VAT dla podatników , których przychody roczne nie przekraczają 150 tys. zł. Z analiz przeprowadzonych przez Ministerstwo wynika, że ta […]

Ryczałt nie dla każdego samozatrudnionego

Jeśli odbiorcą świadczonych przez przedsiębiorcę usług ma być m.in. jego były pracodawca, a usługi mają mieć taki sam charakter, jak wykonywana przed otwarciem działalności praca najemna na rzecz pracodawcy, wybór ryczałtowego rozliczenia nie jest możliwy. Nierzadko zdarza się, iż pracodawca oferuje swojemu pracownikowi, aby ten swe dotychczasowe obowiązki wynikające z pracy najemnej zaczął wykonywać w […]

Ryczałtowcy i kartowicze skorzystają tylko z niektórych ulg

Podatnicy rozliczający podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą – po spełnieniu ustawowych warunków – wykazać w PIT-28 niektóre odliczenia. Takiej możliwości nie będą mieć przedsiębiorcy opłacający kartę podatkową. Do opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uprawnione są osoby fizyczne, które: – prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, w tym w ramach spółki cywilnej lub jawnej, […]