Wyższe świadczenie pielęgnacyjne od 2 kwietnia 2013 r.

Od 2 kwietnia rodzice dzieci niepełnosprawnych będą otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne wyższe o 200 zł (do 820 zł miesięcznie). Od 2014 r. będzie ono stopniowo podwyższane. Docelowo (począwszy od 2019 r.) ma być równe kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Rodzice dzieci niepełnosprawnych od lat domagają się uznania sprawowanej przez nich opieki nad dziećmi za pracę. Obecnie […]