Ulga z tytułu użytkowania sieci internetowej

Od rocznego dochodu można odliczyć faktycznie poniesione wydatki na korzystanie z sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej rocznie 760 zł. Zakładając, że podatnik osiągnął co najmniej taki dochód, faktycznie zapłacony przez niego podatek może być mniejszy o 137 zł. Omawiana ulga obejmuje nie tylko wydatki związane z użytkowaniem Internetu w domu, ale dotyczy również korzystania z […]