Ulga z tytułu użytkowania sieci internetowej

Od rocznego dochodu można odliczyć faktycznie poniesione wydatki na korzystanie z sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej rocznie 760 zł. Zakładając, że podatnik osiągnął co najmniej taki dochód, faktycznie zapłacony przez niego podatek może być mniejszy o 137 zł. Omawiana ulga obejmuje nie tylko wydatki związane z użytkowaniem Internetu w domu, ale dotyczy również korzystania z Internetu przez telefon komórkowy, przenośne urządzenia, czy nawet w popularnych kafejkach internetowych.

Podstawę odliczenia wydatków z tego tytułu stanowią faktury VAT i inne dokumenty, w których wskazuje się następujące informacje: dane nabywcy i sprzedawcy, rodzaj usługi oraz kwotę zapłaty. Ponadto należy posiadać również dokumenty stwierdzające faktyczne poniesienie wydatku (wyciągi bankowe). Odliczenia związane z opisaną ulgą dokonuje się w załączniku PIT/O składanym wraz z właściwą deklaracją podatkową.

Niestety, jest to ostatni rok, w którym podatnicy mogą skorzystać z dobrodziejstwa ulgi internetowej. Nowelizacja ustawy o PIT, która weszła w życie od 1 stycznia 2013 r. wprowadziła istotne ograniczenie w tym zakresie. Składając rozliczenie za 2013 rok z ulgi internetowej skorzystają jedynie podatnicy rozpoczynający przygodę z Internetem. Odliczenie wydatków poniesionych z tytułu użytkowania sieci będzie przysługiwać podatnikowi w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, pod warunkiem że w okresie poprzedzającym te lata nie skorzystał z przedmiotowej preferencji. Podatnik, który w zeznaniu składanym za 2012 r. po raz pierwszy skorzysta z odliczenia z tytułu użytkowania Internetu, będzie mógł skorzystać z tego odliczenia wyłącznie za rok 2013.

Comments are closed.