Umowy okresowe – nowe zmiany w przepisach już od 22-02-2016r.

Już za kilka dni tj. od 22-02-2016r zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące umów o pracę „okresowych”. Obecnie kodeks pracy pozwalał nam na zatrudnianie pracowników na czas określony niezależnie od ilości dni i nie ograniczał nas czasem na jaki umowa została zawarta. Jedynym warunkiem było to ,że trzecia umowa jaka została zawarta z tym samym pracownikiem […]