Zakup polisy można zaliczyć do kosztów podatkowych

Wydatki na zakup polisy ubezpieczeniowej środków trwałych firmy przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Celem zakupu polisy jest bowiem zabezpieczenie się przed poniesieniem ewentualnych strat na skutek zniszczenia lub utraty mienia. Nie ma przy tym znaczenia forma zapłaty. Przedsiębiorca może opłacić polisę jednorazowo lub w ratach.

Firmy coraz częściej korzystają z ubezpieczeń majątkowych. Dotyczy to zarówno ubezpieczenia budynków jak również wyposażenia siedziby przedsiębiorstwa. Ponieważ wniesienie opłaty za cały rok jednorazowo, wiąże się często z przyznaniem zniżki od zakładu ubezpieczeniowego, firmy zazwyczaj dokonują zapłaty w całości, ale rozliczaną ją w czasie tj.odpowiednimi ratami miesięcznymi ustalonymi w stosunku do okresu,którego  koszt dotyczy.

Np.polisa zapłacona za cały rok z góry rozliczana 12 ratami miesięcznymi.

Kosztem uzyskania przychodów może być każdy koszt, którego poniesienie ma związek z osiąganiem przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczeniem ich źródeł, jeżeli nie został wymieniony w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dalej : ustawa o CIT (art. 15 ust. 1 ustawy o CIT). Poniesiony przez jednostkę wydatek na zakup polisy ubezpieczeniowej dotyczącej wyposażenia lokalu ma, związek z zabezpieczeniem lub zachowaniem źródła przychodów.

Celem zakupu polisy jest bowiem zabezpieczenie się przed poniesieniem strat w razie np. utraty lub zniszczenia ubezpieczonego mienia. Jednocześnie koszty tego typu nie zostały wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, czyli pośród wydatków wyłączonych ustawowo z kosztów uzyskania przychodów.

A zatem firma ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty polisy ubezpieczeniowej w pełnej wysokości. Na prawo to nie powinien mieć wpływu sposób rozliczenia tego wydatku w kosztach, czyli rozliczenie kosztu w czasie. Jeśli podatnik poniósł wydatek, który służył zabezpieczeniu źródła przychodów, może zostać on zaliczony do kosztów uzyskania przychodów w całości.

Podstawa prawna: art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.

Z pytaniami dotyczącymi kwalifikacji kosztów oczywiście do nas -nasze biuro rachunkowe pomoże rozwiązać wszelkie problemy.

Comments are closed.