Wyższe świadczenie pielęgnacyjne od 2 kwietnia 2013 r.

Od 2 kwietnia rodzice dzieci niepełnosprawnych będą otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne wyższe o 200 zł (do 820 zł miesięcznie). Od 2014 r. będzie ono stopniowo podwyższane. Docelowo (począwszy od 2019 r.) ma być równe kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Rodzice dzieci niepełnosprawnych od lat domagają się uznania sprawowanej przez nich opieki nad dziećmi za pracę. Obecnie […]

W trakcie urlopu rodzicielskiego będzie możliwa praca na pół etatu

Rodzice dzieci urodzonych po 17 marca mają powody do radości. Będą mogli razem lub osobno sprawować opiekę nad dzieckiem przez dodatkowe 28 tygodni, z prawem do zasiłku macierzyńskiego. Wszystko za sprawą planowanej nowelizacji Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw, na mocy której wydłużony zostanie dodatkowy urlop macierzyński (dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego) – o […]