W 2014 roku wzrost stawek podatków i opłat lokalnych

Od 2014 roku wzrośnie podatek od nieruchomości. Znane są już maksymalne stawki , które będą obowiązywały od przyszłego roku. Minister finansów wydał obwieszczenie w tej sprawie. Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki te nie mogą przekroczyć rocznie:  Podatek od nieruchomości 1) od gruntów: a) związanych z […]

SEJM PRZYJĄŁ USTAWĘ O ZMIANIE USTAWY O PODATKU OS TOWARÓW I USŁUG

No i stało się. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Na najbliższym posiedzeniu (7 sierpnia) zostanie ona rozpatrzona przez Senat. Ustawa wchodzi w życie 1 października 2013 r. z wyjątkiem przepisów o kaucji gwarancyjnej, które będą obowiązywały po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Z […]