Prewspółczynnik. Zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2016

Od 1 stycznia 2016 r. wejdą w życie przepisy dotyczące tzw. prewspółczynnika. Nowe obowiązki dotkną przede wszystkim gminy i jednostki budżetowe , ale również inne jednostki , które wykonują działalność opodatkowaną i równocześnie czynności nie stanowiące działalności gospodarczej , ( np. fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarcza i wykonujące działalność statutową). Podatnicy dokonujący zakupów towarów […]