MOSS – rejestracja i zasady rozliczeń

System MOSS (Mini One Stop Shop) służy do uproszczenia rozliczeń podatku VAT przez przedsiębiorców, świadczących usługi elektroniczne, dostawcze i telekomunikacyjne na rzecz konsumentów, będących osobami fizycznymi, zamieszkującymi na terenie krajów unijnych. Wprowadzony został w Polsce na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów unijnych, a ściślej art. 5. dyrektywy Rady 2008/8/WE z 12 lutego 2008 r., zmieniającej dyrektywę […]