Ostatni dzwonek na rozliczenie karty podatkowej , ryczałtu, PIT-4R , PIT-8-AR oraz PIT-16A

Ze względu na przypadający w tym roku dzień wolny od pracy (31-01-2016 niedziela) termin rozliczenia zeznań dla niektórych podatników przesuwa się na dzień 1 lutego. Podatnicy rozliczający się w formie ryczałtu oraz karty podatkowej zobowiązani są do złożenia zeznania podatkowego za 2015 rok.Obowiązek ten ciąży również na płatnikach podatku dochodowego , którzy w 2015 roku […]