Większa ulga na dzieci 2014 w PIT

 W rozliczeniu za 2014 rok rodzice i opiekunowie mają prawo do skorzystania z nowych przepisów dotyczących ulgi prorodzinnej (ulga na dzieci 2014). Najwięcej zyskają rodziny wielodzietne, które w przypadku trzeciego i czwartego dziecka odliczą o 20 procent więcej niż w poprzednich latach. Ponadto, jeśli ulga będzie wyższa niż podatek do zapłaty, urząd skarbowy zwróci podatnikowi […]

Ulga na dzieci – Nowe zasady

W dzienniku ustaw z dnia 23 października 2014 została opublikowana zmiana do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , dotycząca odliczenia  tzw. ulga na dzieci. Chociaż zmiana wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 201 5 r., nowe zasady będą miały zastosowanie również do dochodów uzyskanych po 1 stycznia 2014 r. , czyli będzie […]

Nowe propozycje dotyczące ulgi prorodzinnej

Szykują się kolejne zmiany w zakresie ulgi prorodzinnej, odliczeniu od podatku ma podlegać kwota wynosząca 180 zł za każdy miesiąc kalendarzowy sprawowania opieki nad małoletnim dzieckiem, niezależnie od liczby dzieci w rodzinie. 22 stycznia 2013 r. wpłynął do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o PIT, który przewiduje zmianę. Zgodnie z nową regulacją odliczeniu ma podlegać kwota […]