Ulga na dzieci – Nowe zasady

W dzienniku ustaw z dnia 23 października 2014 została opublikowana zmiana do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , dotycząca odliczenia  tzw. ulga na dzieci. Chociaż zmiana wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 201 5 r., nowe zasady będą miały zastosowanie również do dochodów uzyskanych po 1 stycznia 2014 r. , czyli będzie […]

O jakich dokumentach musimy pamiętać korzystając z ulg i odliczeń

Podatnikom przysługuje prawo do skorzystania z ulg podatkowych, które polegają na odliczeniu od dochodu lub podatku pewnych kwot. W większości przypadków  odliczane kwoty  trzeba potwierdzić odpowiednimi dokumentami. Odliczenia od dochodu Jedna grupa ulg dotyczy odliczeń dokonywanych od dochodu. Znajdują się tu m.in.: składki na ubezpieczenie społeczne, opłaty za internet, wydatki rehabilitacyjne, darowizny. Odliczenia te muszą […]

Ryczałtowcy i kartowicze skorzystają tylko z niektórych ulg

Podatnicy rozliczający podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą – po spełnieniu ustawowych warunków – wykazać w PIT-28 niektóre odliczenia. Takiej możliwości nie będą mieć przedsiębiorcy opłacający kartę podatkową. Do opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uprawnione są osoby fizyczne, które: – prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, w tym w ramach spółki cywilnej lub jawnej, […]