Konsekwencje karne skarbowe

Dodatkowe sankcje za spóźnienie z ewidencją sprzedaży w kasie fiskalmej przewiduje również kodeks karny skarbowy. Jedną z nich jest grzywna za nieprowadzenie ksiąg podatkowych za które uważa się m.in. inne urządzenia ewidencyjne, do których prowadzenia zobowiązuje ustawa, a w szczególności zapisy kasy rejestrującej. Stanowi to przestępstwo skarbowe karane grzywną do 240 stawek dziennych, a w […]

Utrata odliczenia

W przypadku stwierdzenia, że podatnik narusza obowiązek terminowej instalacji urządzeń fiskalnych, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. Ważne! W stosunku do osób […]

Podatnik może się ustrzec kary za opóźnienie w instalacji kas

Osoby, które przekroczyły w ubiegłym roku sprzedaż w wysokości 20 000 zł powinny zainstalować kasę fiskalną od 1 marca 2013 r. Niewypełnienia tego obowiązku pozbawia ulgi na zakup urządzenia lub skutkuje zapłatą grzywny. Termin na zgłoszenie do urzędu skarbowego oraz instalację kas fiskalnych w przypadku niektórych podatników minął 1 marca 2013 r.Nowe zasady zostały wprowadzone rozporządzeniem obowiązującym […]

Ewidencjonowanie w kasie fiskalnej

  Podatnicy tracący od 2013 r. zwolnienie z obowiązku stosowania kas fiskalnych, powinni rozpocząć ewidencjonowane w kasie od 1 marca 2013 r. Natomiast od 1 kwietnia 2013 r. zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Nakłada ono na producentów i użytkowników kas nowe obowiązki. Podatnicy sprzedający na rzecz […]

Zmiany w podatkach 2013

Mali podatnicy z opcją faktycznie kasową Od tego roku tzw. mali podatnicy, którzy wybiorą rozliczenie metodą kasową mogą VAT-u nie płacić, jeżeli nie uzyskają zapłaty od swojego kontrahenta. Dotycz to jednak tylko transakcji dokonywanych na rzecz innych przedsiębiorców, którzy rozliczają VAT. W sytuacji dokonania dostawy lub świadczenia usług na rzecz innego podmiotu, np. przedsiębiorcy korzystającego […]