Zmiany zasad odliczania VAT od samochodów osobowych a amortyzacja jako koszt podatkowy.

Wprowadzenia od 1 kwietnia 2014 r. nowych zasad odliczania VAT od zakupu i innych wydatków związanych z samochodami osobowymi ma reperkusje których jak się wydaje ustawodawca nie przewidział, w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych, a w szczególności w klasyfikowaniu niektórych wydatków jako koszty podatkowe. Nie spełnienie wymagań uprawniających do odliczenia 100 […]

Odliczenie VAT od paliwa wstrzymane do połowy 2015 roku!

Przy zakupie samochodu osobowego podatnik będzie mógł odliczyć 50% VAT. Jednak do 30 czerwca 2015 roku nie będzie mógł odliczać podatku od paliwa do jego napędu. Takie ograniczenia zawiera art. 11 projektu ustawy z 9 stycznia 2014 r. nowelizującej ustawę o VAT. Z uwagi na skutki budżetowe wynikające z wprowadzenia możliwości odliczania 50% kwoty podatku […]

Od 1 stycznia 2014 r. podatnik odliczy cały VAT od samochodu z kratką

Unia Europejska dała Polsce zgodę na wprowadzenie nowych ograniczeń w odliczaniu VAT od samochodów. Zostaną one wdrożone do ustawy o VAT w trakcie 2014 roku. Do tego czasu wróci prawo do pełnego odliczania podatku od samochodów z kratką. Problemem może być jednak spełnienie dodatkowych kryteriów homologacji ciężarowej. Od 2014 roku zacznie obowiązywać art. 86a i […]

Samochody osobowe jako bankowozy.100% odliczenia VAT

Odliczenie podatku VAT przy nabyciu samochodów osobowych jest ograniczone do 60% kwoty podatku określonego w fakturze, a do tego odliczenie to nie może być wyższe niż 6.000 zł. Takie ograniczenie powoduje, że w przypadku samochodów z wyższych segmentów spora część podatku VAT nie może być odliczona. Podatnicy szukają w związku z tym sposobów na to, […]

Samochód służbowy bez preferencji

Jeśli w ramach działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży samochodów osobowych, pojazd będzie używany, jako samochód służbowy pracownika, przestaje być towarem handlowym. Jego związek z działalnością, jako towaru handlowego zostaje zerwany. Skutkuje to brakiem prawa do odliczenia VAT. Tak uznał NSA w wyroku z 11 lipca 2013 r. (I FSK 1268/12 i I FSK 1305/12). Sprawa […]

Ograniczenia w odliczeniu VAT od samochodów do końca 2018 r.

Rząd zaakceptował wniosek do Komisji UE o utrzymanie ograniczenia prawa do odliczania VAT do 50% z tytułu nabycia pojazdów samochodowych. Ograniczenia w odliczeniu podatku mają obowiązywać jeszcze 4 lata. Rząd zaakceptował wniosek do Komisji Unii Europejskiej o derogację dla Polski dotyczącą ograniczenia w odliczaniu VAT. Derogacja dotyczy ograniczenia prawa do odliczania podatku do 50% – […]

Cesja umów leasingu zawartych w 2013 r. może być uznana za ich kontynuację

Na gruncie przepisów podatkowych obowiązujących do końca 2012 roku cesję umowy leasingu należy uznać za najem lub dzierżawę, jeśli nie zostaną spełnione warunki określone w art. 17b ust. 1 ustawy o CIT. Tym samym podstawowy okres umowy leasingu zostanie przerwany – tak wynika z wyroku NSA z 26 marca 2013 r. (II FSK 1484/11). Warunki, […]