Większa ulga na dzieci 2014 w PIT

 W rozliczeniu za 2014 rok rodzice i opiekunowie mają prawo do skorzystania z nowych przepisów dotyczących ulgi prorodzinnej (ulga na dzieci 2014). Najwięcej zyskają rodziny wielodzietne, które w przypadku trzeciego i czwartego dziecka odliczą o 20 procent więcej niż w poprzednich latach. Ponadto, jeśli ulga będzie wyższa niż podatek do zapłaty, urząd skarbowy zwróci podatnikowi […]

Ulga na dzieci – Nowe zasady

W dzienniku ustaw z dnia 23 października 2014 została opublikowana zmiana do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , dotycząca odliczenia  tzw. ulga na dzieci. Chociaż zmiana wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 201 5 r., nowe zasady będą miały zastosowanie również do dochodów uzyskanych po 1 stycznia 2014 r. , czyli będzie […]

Opodatkowani ryczałtowo nie korzystają ze wszystkich ulg

Przedsiębiorcy opłacający kartę podatkową oraz opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na złożenie zeznań za 2013 rok mają czas do 31 stycznia 2014 r. Kartowicze muszą złożyć PIT-16A, a ryczałtowcy PIT-28. Podatnicy płacący podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, oprócz złożenia rozliczenia rocznego, muszą też wpłacić ryczałt za ostatni okres rozliczeniowy 2013 roku, tj. […]

ZOSTAJE 23% STAWKA VAT

W przyszłym roku nie będzie obniżki stawek VAT. Do końca 2016 roku stawki podatku od towarów i usług pozostaną na niezmienionym poziomie – resort finansów przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Przygotowane przez resort finansów nowe regulacje wprowadzają zmiany w ustawie […]

Nowe propozycje dotyczące ulgi prorodzinnej

Szykują się kolejne zmiany w zakresie ulgi prorodzinnej, odliczeniu od podatku ma podlegać kwota wynosząca 180 zł za każdy miesiąc kalendarzowy sprawowania opieki nad małoletnim dzieckiem, niezależnie od liczby dzieci w rodzinie. 22 stycznia 2013 r. wpłynął do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o PIT, który przewiduje zmianę. Zgodnie z nową regulacją odliczeniu ma podlegać kwota […]

Ryczałtowcy i kartowicze skorzystają tylko z niektórych ulg

Podatnicy rozliczający podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą – po spełnieniu ustawowych warunków – wykazać w PIT-28 niektóre odliczenia. Takiej możliwości nie będą mieć przedsiębiorcy opłacający kartę podatkową. Do opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uprawnione są osoby fizyczne, które: – prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, w tym w ramach spółki cywilnej lub jawnej, […]