NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH W 2018 R.

1. JPK VAT Od 1 stycznia 2018 r. każdy przedsiębiorca będący podatnikiem VAT będzie zobowiązany do przesyłanie w formie JPK rejestrów Vat za okresy miesięczne do 25-ego dnia następnego miesiąca. Termin ten obowiązuje również podatników rozliczających VAT kwartalnie. 2. Kasy fiskalne W związku ze ustawy o Vat ( art. 111 ust 6a ) oraz prawa […]

WAŻNE !!!! Sprawdź czy fakturę wystawił czynny podatnik VAT.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT przysługuje gdy wystawił ją podatnik będący czynnym podatnikiem VAT. ( art. 88 ust.4 ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług). Konsekwencje odliczenia vat z faktury wystawionej przez podmiot nie będący czynnym podatnikiem VAT, mogą być poważne- oprócz zwrotu odliczonego nienależnie podatku , […]

Przedsiębiorca „pod lupą”-nowy pomysł Rządu RP

Firmy prawdopodobnie już od 1 września 2017 r. będą miały obowiązek przekazywania fiskusowi dobowych wyciągów z rachunków bankowych. Nowe regulacje zostały zawarte w opublikowanym ostatnio projekcie zmian Ordynacji podatkowej. Przekazywanie wyciągów ma odbywać się na zasadzie JPK_WB na żądanie. Działania te, poprzez szybką identyfikację transakcji podejrzanych oraz weryfikację spójności deklarowanych przychodów i kosztów z obrotami […]

VAT w nowej postaci.Rząd wychodzi naprzeciw małym przedsiębiorcą?

W ostatnich dniach słyszymy wiele zapytań co do nowej postaci podatku VAT od ryczałtu.Wyjaśniam ,że nie dotyczy to tylko ryczałtowców lecz wszystkich małych podatników. W ramach „uszczelniania”sytemu podatkowego Ministerstwo Finansów rozważa wprowadzenie zryczałtowanej formy opodatkowania VAT dla podatników , których przychody roczne nie przekraczają 150 tys. zł. Z analiz przeprowadzonych przez Ministerstwo wynika, że ta […]

Umowy okresowe – nowe zmiany w przepisach już od 22-02-2016r.

Już za kilka dni tj. od 22-02-2016r zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące umów o pracę „okresowych”. Obecnie kodeks pracy pozwalał nam na zatrudnianie pracowników na czas określony niezależnie od ilości dni i nie ograniczał nas czasem na jaki umowa została zawarta. Jedynym warunkiem było to ,że trzecia umowa jaka została zawarta z tym samym pracownikiem […]

Ostatni dzwonek na rozliczenie karty podatkowej , ryczałtu, PIT-4R , PIT-8-AR oraz PIT-16A

Ze względu na przypadający w tym roku dzień wolny od pracy (31-01-2016 niedziela) termin rozliczenia zeznań dla niektórych podatników przesuwa się na dzień 1 lutego. Podatnicy rozliczający się w formie ryczałtu oraz karty podatkowej zobowiązani są do złożenia zeznania podatkowego za 2015 rok.Obowiązek ten ciąży również na płatnikach podatku dochodowego , którzy w 2015 roku […]

Prewspółczynnik. Zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2016

Od 1 stycznia 2016 r. wejdą w życie przepisy dotyczące tzw. prewspółczynnika. Nowe obowiązki dotkną przede wszystkim gminy i jednostki budżetowe , ale również inne jednostki , które wykonują działalność opodatkowaną i równocześnie czynności nie stanowiące działalności gospodarczej , ( np. fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarcza i wykonujące działalność statutową). Podatnicy dokonujący zakupów towarów […]

MOSS – rejestracja i zasady rozliczeń

System MOSS (Mini One Stop Shop) służy do uproszczenia rozliczeń podatku VAT przez przedsiębiorców, świadczących usługi elektroniczne, dostawcze i telekomunikacyjne na rzecz konsumentów, będących osobami fizycznymi, zamieszkującymi na terenie krajów unijnych. Wprowadzony został w Polsce na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów unijnych, a ściślej art. 5. dyrektywy Rady 2008/8/WE z 12 lutego 2008 r., zmieniającej dyrektywę […]

Rozliczanie VAT do usług telekomunikacyjnych w 2015 r.

Od 1 stycznia 2015 r. zmienił się sposób rozliczania podatku VAT od usług telekomunikacyjnych, elektronicznych i dostawczych, świadczonych przez przedsiębiorców z Polski osobom prywatnym, mającym miejsce zamieszkania poza krajem, a na terenie Unii Europejskiej Do końca 2014 roku zasady określania miejsca świadczenia, tj. miejsca opodatkowania VAT, usług telekomunikacyjnych , nadawczych oraz elektronicznych były zróżnicowane ze […]

Od 1 lipca nowe zasady procedury tzw. odwrotnego obciążenia

Od 1 lipca 2015 r. wprowadzono procedurę tzw. odwrotnego obciążenia w stosunku do min. sprzętu elektronicznego,. Objęto nią m.in.telefony komórkowe, w tym smar tfony , komputery przenośne takie jak: tablety , notebooki, laptopy, konsole do gier wideo i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – wyłączeniem części i akcesoriów (poz. 28a-28c […]

Wzrost podatku od nieruchomości 2015r

Rada gminy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości z uwzględnieniem górnych granic stawek ogłaszanych przez ministra finansów w obwieszczeniu. Daninę trzeba zapłacić: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i […]

Większa ulga na dzieci 2014 w PIT

 W rozliczeniu za 2014 rok rodzice i opiekunowie mają prawo do skorzystania z nowych przepisów dotyczących ulgi prorodzinnej (ulga na dzieci 2014). Najwięcej zyskają rodziny wielodzietne, które w przypadku trzeciego i czwartego dziecka odliczą o 20 procent więcej niż w poprzednich latach. Ponadto, jeśli ulga będzie wyższa niż podatek do zapłaty, urząd skarbowy zwróci podatnikowi […]

Jesteś pracodawcą? PIT-11 przez Internet

W 2014 roku informację o dochodach pracownika w formie papierowej trzeba przekazać do urzędu skarbowego miesiąc wcześniej niż w latach poprzednich, bo do końca stycznia. Jednak nie wszystkich pracodawców dotyczy ten termin. Fiskus wprowadza zmiany i narzuca obowiązek wysyłki dokumentów online. Tak zwani mali przedsiębiorcy, którzy zatrudniają do 5 osób i prowadzą księgowość samodzielnie, muszą […]

Czy to się opłaca? Kwartalne rozliczenie VAT.,.

Podstawowym okresem rozliczeniowym w VAT jest miesiąc. Wszyscy przedsiębiorcy mogą wybrać kwartalną metodę rozliczeń. Pozwala to składać deklaracje raz na trzy miesiące. Jednak za pierwszy i drugi miesiąc należy wpłacać zaliczki na podatek. W konsekwencji kwartalnie płacą VAT tylko mali podatnicy. W podatku od towarów i usług rozliczanie kwartalne (po spełnieniu określonych warunków) jest możliwe […]

Ulga na dzieci – Nowe zasady

W dzienniku ustaw z dnia 23 października 2014 została opublikowana zmiana do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , dotycząca odliczenia  tzw. ulga na dzieci. Chociaż zmiana wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 201 5 r., nowe zasady będą miały zastosowanie również do dochodów uzyskanych po 1 stycznia 2014 r. , czyli będzie […]

Kasy fiskalne w 2015 r. Nowe rozporządzenie Ministra Finansów

Zostało już opublikowane nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązków prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących ( Dz.U . z 7.11.2014, poz. 1544).Nowe zasady zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. Stanowi ono kontynuację założeń , których celem jest objęcie obowiązkiem prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku za pomocą kas fiskalnych wszystkich […]

Zmiany zasad odliczania VAT od samochodów osobowych a amortyzacja jako koszt podatkowy.

Wprowadzenia od 1 kwietnia 2014 r. nowych zasad odliczania VAT od zakupu i innych wydatków związanych z samochodami osobowymi ma reperkusje których jak się wydaje ustawodawca nie przewidział, w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych, a w szczególności w klasyfikowaniu niektórych wydatków jako koszty podatkowe. Nie spełnienie wymagań uprawniających do odliczenia 100 […]

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących sezonową działalność gospodarczą.

Podatnik, który zamierza wynajmować leżaki , sprzedawać lody w okresie wakacyjnym, lub wykonywać tatuaże z henny w nadmorskich miejscowościach musi dopełnić wielu formalności. Na początku należy zająć się rejestracją firmy. Trzeba też się przygotować na liczne kontrole urzędników. Osoba, która prowadzi działalność gospodarczą tylko przez kilka miesięcy w roku ma takie same obowiązki podatkowe, jak przedsiębiorca zajmujący się […]

O jakich dokumentach musimy pamiętać korzystając z ulg i odliczeń

Podatnikom przysługuje prawo do skorzystania z ulg podatkowych, które polegają na odliczeniu od dochodu lub podatku pewnych kwot. W większości przypadków  odliczane kwoty  trzeba potwierdzić odpowiednimi dokumentami. Odliczenia od dochodu Jedna grupa ulg dotyczy odliczeń dokonywanych od dochodu. Znajdują się tu m.in.: składki na ubezpieczenie społeczne, opłaty za internet, wydatki rehabilitacyjne, darowizny. Odliczenia te muszą […]

Nowe zasady rozliczenia podatku VAT-7

Interlex prowadzi rozliczenia podatków Warszawa, ul. Derkaczy 34A Reguły opodatkowania VAT, które weszły w życie 1 stycznia 2014 r. zostaną zweryfikowane po złożeniu deklaracji za pierwszy okres rozliczeniowy bieżącego roku. Prawidłowe rozliczenie VAT uzależnione jest od określenia momentu powstania obowiązku podatkowego. Od 1 stycznia 2014 r. faktura nie jest już podstawą jego ustalania. Obowiązek podatkowy […]

Zbliża się termin sporządzenia rocznej korekty VAT

Przedsiębiorcy,  którzy w trakcie 2013 r. uzyskiwali przychody opodatkowane  i zwolnione z VAT, u których wystąpiły zakupy  związane z  oboma rodzajami przychodów , muszą teraz sporządzić korektę odliczonego VAT. Są jednak sytuacje, gdy nie ma takiego obowiązku. Początek 2014 roku oznacza dla wielu podatników konieczność sporządzenia korekty rocznej podatku za 2013 rok.  Zasady dokonania korekty […]

Wystawianie faktur zaliczkowych.

Podobnie jak miało to miejsce w poprzednim stanie prawnym, także obecnie przedsiębiorcy mają kłopoty z prawidłowym fakturowaniem zaliczek. Od 1 stycznia 2014 roku obowiązuje przepis zgodnie, z którym faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed otrzymaniem (przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi) całości lub części zapłaty (art. 106i ust. 7 pkt 2 […]

Opodatkowani ryczałtowo nie korzystają ze wszystkich ulg

Przedsiębiorcy opłacający kartę podatkową oraz opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na złożenie zeznań za 2013 rok mają czas do 31 stycznia 2014 r. Kartowicze muszą złożyć PIT-16A, a ryczałtowcy PIT-28. Podatnicy płacący podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, oprócz złożenia rozliczenia rocznego, muszą też wpłacić ryczałt za ostatni okres rozliczeniowy 2013 roku, tj. […]

Odliczenie VAT od paliwa wstrzymane do połowy 2015 roku!

Przy zakupie samochodu osobowego podatnik będzie mógł odliczyć 50% VAT. Jednak do 30 czerwca 2015 roku nie będzie mógł odliczać podatku od paliwa do jego napędu. Takie ograniczenia zawiera art. 11 projektu ustawy z 9 stycznia 2014 r. nowelizującej ustawę o VAT. Z uwagi na skutki budżetowe wynikające z wprowadzenia możliwości odliczania 50% kwoty podatku […]

Od 1 stycznia 2014 r. podatnik odliczy cały VAT od samochodu z kratką

Unia Europejska dała Polsce zgodę na wprowadzenie nowych ograniczeń w odliczaniu VAT od samochodów. Zostaną one wdrożone do ustawy o VAT w trakcie 2014 roku. Do tego czasu wróci prawo do pełnego odliczania podatku od samochodów z kratką. Problemem może być jednak spełnienie dodatkowych kryteriów homologacji ciężarowej. Od 2014 roku zacznie obowiązywać art. 86a i […]

W 2014 roku limity podatkowe w górę

Od nowego roku małym podatnikiem w PIT i CIT będzie przedsiębiorca, którego przychód w 2013 r. nie przekroczy 5.068.000 zł. Z kolei w 2014 roku firmy, których przychody za obecny rok wyniosą co najmniej 5.059.560 zł, będą miały obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Limit ten jest wyższy w porównaniu z 2013 rokiem o 123.000 zł. Limit […]

W 2014 r. wyższy limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Znany jest już limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2014 roku, będzie on wyższy w porównaniu z 2013 rokiem o 123.000 zł. W 2014 roku osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne będą miały obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich przychody za 2013 rok wyniosą, co najmniej […]

Konsumenci używek zapłacą więcej.

W przyszłym roku konsumenci alkoholi zapłacą ok. 2 zł więcej za butelkę wódki, a palacze ok. 1 zł za paczkę papierosów. Z początkiem roku następuje po raz kolejny podwyżka akcyzy na niektóre wyroby objęte tym podatkiem. Podniesione zostaną o 5 proc. stawki na wyroby tytoniowe i o 15 proc. na alkohol etylowy. Zmiany w opodatkowaniu […]

Od 1 stycznia 2014 roku rewolucja w VAT

Z dniem 1 stycznia 2014 r. nastąpi rewolucja w polskich przepisach dotyczących VAT. Podatnicy, którzy uzyskali od ministra finansów indywidualne interpretacje podatkowe w zakresie objętym zmianą przepisów muszą pamiętać, że dokumenty te mogą utracić moc ochronną. Najbardziej radykalną zmiana przepisów, jaka będzie obowiązywała od nowego roku, jest zmodyfikowanie zasad określania momentu powstania obowiązku podatkowego. Z początkiem 2014 roku moment […]

Zakup polisy można zaliczyć do kosztów podatkowych

Wydatki na zakup polisy ubezpieczeniowej środków trwałych firmy przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Celem zakupu polisy jest bowiem zabezpieczenie się przed poniesieniem ewentualnych strat na skutek zniszczenia lub utraty mienia. Nie ma przy tym znaczenia forma zapłaty. Przedsiębiorca może opłacić polisę jednorazowo lub w ratach. Firmy coraz częściej korzystają z ubezpieczeń majątkowych. Dotyczy […]

W 2014 roku wzrost stawek podatków i opłat lokalnych

Od 2014 roku wzrośnie podatek od nieruchomości. Znane są już maksymalne stawki , które będą obowiązywały od przyszłego roku. Minister finansów wydał obwieszczenie w tej sprawie. Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki te nie mogą przekroczyć rocznie:  Podatek od nieruchomości 1) od gruntów: a) związanych z […]

Samochody osobowe jako bankowozy.100% odliczenia VAT

Odliczenie podatku VAT przy nabyciu samochodów osobowych jest ograniczone do 60% kwoty podatku określonego w fakturze, a do tego odliczenie to nie może być wyższe niż 6.000 zł. Takie ograniczenie powoduje, że w przypadku samochodów z wyższych segmentów spora część podatku VAT nie może być odliczona. Podatnicy szukają w związku z tym sposobów na to, […]

Od 2014 roku większa swoboda w wystawianiu faktur.

W 2014 roku podatnik zwolniony wystawi fakturę na życzenie klienta Od 1 stycznia 2014 r. zmienią się terminy wystawiania faktur. Podatnicy będą musieli zafakturować sprzedaż najpóźniej 15 dnia miesiąca następujące po miesiącu dostawy towarów lub wykonania usługi. Zasada ta znajdzie zastosowanie także do faktur zaliczkowych. Z początkiem 2014 roku zmienią się zasady powstawania obowiązku podatkowego. […]

ZOSTAJE 23% STAWKA VAT

W przyszłym roku nie będzie obniżki stawek VAT. Do końca 2016 roku stawki podatku od towarów i usług pozostaną na niezmienionym poziomie – resort finansów przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Przygotowane przez resort finansów nowe regulacje wprowadzają zmiany w ustawie […]

W 2014 roku podatnik nie przesunie obowiązku podatkowego

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy powstanie z chwilą dostawy towarów lub wykonania usługi. Bez znaczenia będzie moment wystawienia faktury. Jej rola zostanie zredukowana do dokumentu potwierdzającego sprzedaż. Najważniejszą konsekwencją tej zmiany jest likwidacja możliwości przesuwania obowiązku podatkowego na następny okres rozliczeniowy. Oznacza to w praktyce przyspieszenie terminu rozliczenia podatku przede wszystkim w odniesieniu […]

SEJM PRZYJĄŁ USTAWĘ O ZMIANIE USTAWY O PODATKU OS TOWARÓW I USŁUG

No i stało się. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Na najbliższym posiedzeniu (7 sierpnia) zostanie ona rozpatrzona przez Senat. Ustawa wchodzi w życie 1 października 2013 r. z wyjątkiem przepisów o kaucji gwarancyjnej, które będą obowiązywały po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Z […]

Samochód służbowy bez preferencji

Jeśli w ramach działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży samochodów osobowych, pojazd będzie używany, jako samochód służbowy pracownika, przestaje być towarem handlowym. Jego związek z działalnością, jako towaru handlowego zostaje zerwany. Skutkuje to brakiem prawa do odliczenia VAT. Tak uznał NSA w wyroku z 11 lipca 2013 r. (I FSK 1268/12 i I FSK 1305/12). Sprawa […]

Ograniczenia w odliczeniu VAT od samochodów do końca 2018 r.

Rząd zaakceptował wniosek do Komisji UE o utrzymanie ograniczenia prawa do odliczania VAT do 50% z tytułu nabycia pojazdów samochodowych. Ograniczenia w odliczeniu podatku mają obowiązywać jeszcze 4 lata. Rząd zaakceptował wniosek do Komisji Unii Europejskiej o derogację dla Polski dotyczącą ograniczenia w odliczaniu VAT. Derogacja dotyczy ograniczenia prawa do odliczania podatku do 50% – […]

Korekta podstawy opodatkowania nie tylko na podstawie paragonu

Przepisy ustawy o VAT nie nakładają na podatnika obowiązku posiadania oryginału paragonu fiskalnego w celu skorygowania podstawy opodatkowania w związku z uznaną reklamacją. Dokument dokonania sprzedaży powinien jednak zostać dołączony do ewidencji zwrotów towarów i uznanych reklamacji. Z przepisów ustawy o VAT nie wynika wprost, w jaki sposób należy dokumentować zwroty i reklamacje.  art. 29 […]

Cesja umów leasingu zawartych w 2013 r. może być uznana za ich kontynuację

Na gruncie przepisów podatkowych obowiązujących do końca 2012 roku cesję umowy leasingu należy uznać za najem lub dzierżawę, jeśli nie zostaną spełnione warunki określone w art. 17b ust. 1 ustawy o CIT. Tym samym podstawowy okres umowy leasingu zostanie przerwany – tak wynika z wyroku NSA z 26 marca 2013 r. (II FSK 1484/11). Warunki, […]

Pułapki w nowych przepisach dotyczących rozliczenia podróży służbowych

Od 1 marca 2013 r. wysokość oraz warunki ustalania należności za czas krajowej oraz zagranicznej podróży służbowej reguluje jedno rozporządzenie wykonawcze. Niestety, nie wszystkie z przyjętych w tym rozporządzeniu uproszczeń mogą być stosowane do celów podatku dochodowego. Warto więc zapoznać się ze zmianami w rozliczeniach podróży służbowych. Zmiany wprowadzone rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej […]

Organizacja poniesie podwójną karę za niezłożenie sprawozdania

Planowane zmiany przepisów przewidują wprowadzenie podwójnej odpowiedzialności za niezłożenie sprawozdań – z jednej strony za niedopełnienie tego obowiązku wobec sądu rejestrowego, z drugiej – wobec urzędu skarbowego. Kierownik fundacji czy stowarzyszenia ma obowiązek składać roczne sprawozdanie finansowe w terminie 15 dni od jego zatwierdzenia bądź upływu terminu. Sprawozdanie składa się we właściwym rejestrze sądowym wraz […]

Zmiany w spółkach komandytowych będą obowiązywać od 2015 r.

Dopiero od 1 stycznia 2015 r. zostaną wprowadzone modyfikacje dotyczące zasad opodatkowania spółek komandytowych i jej wspólników. Rządowe Centrum Legislacji stwierdziło, że powinny znaleźć się odpowiednie przepisy przejściowe, uwzględniające interesy podatników. Nie można z dnia na dzień objąć przedsiębiorców nowymi regulacjami bez poszanowania przyjętych przez nich okresów rozliczeniowych. Wiceminister finansów Maciej Grabowski zapowiedział wydłużenie vacatio […]

Wydatki związane z bieżącym użytkowaniem przedmiotu leasingu finansowego

Przeniesienie w leasingu finansowym całego ryzyka i korzyści związanych z użytkowaniem na leasingobiorcę powinno skutkować ujęciem oddanych składników w bilansie nie jako aktywa trwałe, ale jako należności w kwocie równej inwestycji leasingowej netto. Otrzymywane płatności (raty) leasingowe leasingodawca traktuje częściowo jako spłatę inwestycji, a częściowo jako przychody finansowe, które są dla niego wynagrodzeniem za usługę […]

Wydatki na remont mogą być zaliczone do kosztów bez limitu

Remont to przywrócenie stanu pierwotnego środka trwałego poprzez wymianę elementów zużytych lub ich naprawę. W wyniku remontu nie wzrasta wartość użytkowa środka trwałego, lecz jedynie zostaje przywrócona wartość pierwotna. Wydatki na remont mogą być zaliczone do kosztów bez względu na limit. Ograniczenie „limitu” dotyczy wydatków na modernizację. W przypadku remontu poniesione wydatki można zaliczyć bezpośrednio […]

Podwyższone koszty podatkowe

Na podstawie ustawy o PIT koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% określa się z tytułu: 1) zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, 2) opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, […]

Wartość środka trwałego wzrasta w wyniku modernizacji

Jeżeli prace inwestycyjne związane ze środkiem trwałymi mają na celu jego unowocześnienie i podniesienie jego wartości technicznej i użytkowej , to należy je potraktować jako modernizację środka trwałego. Ulepszenie środka trwałego ma miejsce, gdy prace inwestycyjne skutkują wzrostem wartości technicznej i użytkowej tego środka, a wydatki poniesione w danym roku podatkowym przekraczają 3.500 zł. Na […]

Wydatki na wymianę opon w służbowym aucie można zaliczyć do kosztów

Sposób rozliczania wydatków na wymianę opon zależy od tego czy auto to jest środkiem trwałym firmy. W przypadku samochodu osobowego niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych, kosztem uzyskania przychodów są wydatki poniesione na zakup opon, ale tylko w granicach limitu wyznaczonego tzw. kilometrówką. Wymiana opon w służbowym aucie może być zaliczana do kosztów Wydatki ponoszone na […]

Ulga z tytułu użytkowania sieci internetowej

Od rocznego dochodu można odliczyć faktycznie poniesione wydatki na korzystanie z sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej rocznie 760 zł. Zakładając, że podatnik osiągnął co najmniej taki dochód, faktycznie zapłacony przez niego podatek może być mniejszy o 137 zł. Omawiana ulga obejmuje nie tylko wydatki związane z użytkowaniem Internetu w domu, ale dotyczy również korzystania z […]

Darowizna firmy w rodzinie nie będzie opodatkowana PIT

Małżonkowie, którzy mają wspólność ustawową, mogą prowadzić działalność gospodarczą przekazując składniki majątku bez potrzeby zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Działalność gospodarcza może być prowadzona jednoosobowo lub w formie spółki. W przypadku firm rodzinnych pierwsza z tych form jest bardziej popularna, gdyż nie rodzi większych problemów w przypadku przepisania działalności na małżonka lub dzieci. Najczęściej […]

Faktura pro-forma nie powoduje obowiązku z tytułu VAT

Dokument nazywany fakturą pro-forma nie jest dowodem księgowym i jego wystawienie nie powoduje skutków w zakresie podatku VAT. Nie ma zatem obowiązku zapłaty wykazanego w tym dokumencie podatku oraz nie stanowi on dla kontrahenta podstawy do odliczenia VAT. Takie wyjaśnienie zostało zamieszczone na stronie Ministerstwa Finansów w związku z szumem medialnym wokół wykazywania podatku należnego […]

Prowadzę firmę – czy mogę skorzystać z ulgi na dzieci?

Ulga rodzinna przysługuje jedynie podatnikom rozliczającym się według skali podatkowej. Samo prowadzenie firmy nie odbiera prawa do ulgi. Przedsiębiorca, który płaci PIT według skali podatkowej może normalnie skorzystać z tego odliczenia. Nie mają do tego za to prawa opodatkowani podatkiem liniowym 19 procent ani przedsiębiorcy płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, lub podatek w formie karty […]

Odliczenie VAT od samochodów osobowych. Co się zmieni?

Przedsiębiorcy wykorzystujący w swoich firmach samochody osobowe, już od stycznia 2014 roku będą mogli odliczać 50 proc. podatku VAT od ich zakupu oraz 50 proc. VAT od kosztów eksploatacyjnych. Takie zmiany szykuje Ministerstwo Finansów, które wystąpiło o zgodę do Komisji Europejskiej na zastosowanie nowych ograniczeń. We wniosku Ministerstwa Finansów znalazł się zapis o tymczasowym wprowadzeniu […]

10 najważniejszych zmian przepisów od 1 kwietnia 2013 r.

1. Reklamacje z odrębną ewidencją na kasie już od 1 kwietnia Ministerstwo Finansów przygotowało kolejny już w tym roku projekt rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych, zamiast zapowiadanych czterech oddzielnych – będzie jedno nowe rozporządzenie, które zakłada m.in. obowiązek oddzielnej ewidencji dotyczącej zwrotów, reklamacji, czy też pomyłek. 2. Nowelizacja VAT doprecyzowała definicje importu Od 1 kwietnia […]

Resort finansów chce więcej pieniędzy za użytek aut firmowych

W ramach uzgodnień nad założeniami do projektu tzw. IV ustawy deregulacyjnej Ministerstwo Finansów domaga się określenia wyższej stawki przy ryczałtowym rozliczeniu samochodu służbowego użytkowanego do celów prywatnych. Ministerstwo Gospodarki w opublikowanym projekcie założeń projektu ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej (tzw. IV ustawa deregulacyjna) proponuje sposób rozliczenia użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych przez […]

Zmiany w VAT wchodzące w życie 1 kwietnia 2013 r. ułatwią rozliczania

  Już niebawem, bo 1 kwietnia 2013 r. wchodzi w życie część przepisów dużej nowelizacji ustawy o VAT. W znacznej mierze są to zmiany porządkujące i eliminujące niezgodności polskich przepisów z prawem unijnym oraz uwzględniające wyroki sądów krajowych i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zmiany w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów […]

Zmiany w ustawach podatkowych

Zmiany wprowadzane w ustawach podatkowych na ostatnią chwilę powodują, że skutków nowelizacji nie mogą przewidzieć nawet ich twórcy. Tak jest z wprowadzonymi od 1 stycznia tego roku korektami kosztów z nieopłaconych faktur. Dopiero teraz zaświtało w resorcie finansów, że zmiany te wpłyną na rozliczenie remanentu rocznego w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Nie byłoby zapewne […]

1% podatku tylko w terminowo złożonych deklaracjach PIT

W tym roku podatnicy mogą przekazać procent swojego podatku na jedną z ponad 7 tysięcy organizacji pożytku publicznego (dalej: OPP). Jednak aby skorzystać z tego przywileju należy złożyć roczne zeznanie PIT w terminie. W ubiegłym roku na przekazanie 1% swojego podatku zdecydował się prawie co trzeci podatnik. Taka forma rozporządzania podatkiem jest coraz popularniejsza – […]

Konsekwencje karne skarbowe

Dodatkowe sankcje za spóźnienie z ewidencją sprzedaży w kasie fiskalmej przewiduje również kodeks karny skarbowy. Jedną z nich jest grzywna za nieprowadzenie ksiąg podatkowych za które uważa się m.in. inne urządzenia ewidencyjne, do których prowadzenia zobowiązuje ustawa, a w szczególności zapisy kasy rejestrującej. Stanowi to przestępstwo skarbowe karane grzywną do 240 stawek dziennych, a w […]

Utrata odliczenia

W przypadku stwierdzenia, że podatnik narusza obowiązek terminowej instalacji urządzeń fiskalnych, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. Ważne! W stosunku do osób […]

Już tylko kilka dni zostało na skorygowanie VAT naliczonego

Podatnicy mający sprzedaż mieszaną (tzn. wykonujący zarówno czynności opodatkowane, jak i zwolnione bądź niepodlegające VAT), odliczają w trakcie roku podatek naliczony od niektórych wydatków przy zastosowaniu proporcji wstępnej. W deklaracji VAT składanej za pierwszy okres rozliczeniowy w kolejnym roku, muszą skorygować tak odliczony podatek na podstawie proporcji ostatecznej (rzeczywistej). Przepisy ustawy z 11 marca 2004 […]

Nowe propozycje dotyczące ulgi prorodzinnej

Szykują się kolejne zmiany w zakresie ulgi prorodzinnej, odliczeniu od podatku ma podlegać kwota wynosząca 180 zł za każdy miesiąc kalendarzowy sprawowania opieki nad małoletnim dzieckiem, niezależnie od liczby dzieci w rodzinie. 22 stycznia 2013 r. wpłynął do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o PIT, który przewiduje zmianę. Zgodnie z nową regulacją odliczeniu ma podlegać kwota […]

Ewidencjonowanie w kasie fiskalnej

  Podatnicy tracący od 2013 r. zwolnienie z obowiązku stosowania kas fiskalnych, powinni rozpocząć ewidencjonowane w kasie od 1 marca 2013 r. Natomiast od 1 kwietnia 2013 r. zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Nakłada ono na producentów i użytkowników kas nowe obowiązki. Podatnicy sprzedający na rzecz […]

Ryczałt nie dla każdego samozatrudnionego

Jeśli odbiorcą świadczonych przez przedsiębiorcę usług ma być m.in. jego były pracodawca, a usługi mają mieć taki sam charakter, jak wykonywana przed otwarciem działalności praca najemna na rzecz pracodawcy, wybór ryczałtowego rozliczenia nie jest możliwy. Nierzadko zdarza się, iż pracodawca oferuje swojemu pracownikowi, aby ten swe dotychczasowe obowiązki wynikające z pracy najemnej zaczął wykonywać w […]

Od 1 marca 2013 r. wzrosną diety za podróże służbowe

Już niedługo stawka diety za podróż krajową będzie wyższa o 7 zł niż obecnie, zmienią się stawki w podróżach krajowych, a podwładny otrzyma zwrot kosztów za postój w strefie płatnego parkowania. Takie m.in. zmiany wprowadza podpisane 29 stycznia 2013 r. przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej […]

Ryczałtowcy i kartowicze skorzystają tylko z niektórych ulg

Podatnicy rozliczający podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą – po spełnieniu ustawowych warunków – wykazać w PIT-28 niektóre odliczenia. Takiej możliwości nie będą mieć przedsiębiorcy opłacający kartę podatkową. Do opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uprawnione są osoby fizyczne, które: – prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, w tym w ramach spółki cywilnej lub jawnej, […]

Zmiany w podatkach 2013

Mali podatnicy z opcją faktycznie kasową Od tego roku tzw. mali podatnicy, którzy wybiorą rozliczenie metodą kasową mogą VAT-u nie płacić, jeżeli nie uzyskają zapłaty od swojego kontrahenta. Dotycz to jednak tylko transakcji dokonywanych na rzecz innych przedsiębiorców, którzy rozliczają VAT. W sytuacji dokonania dostawy lub świadczenia usług na rzecz innego podmiotu, np. przedsiębiorcy korzystającego […]